نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نزهه_الناظر_و_تنبیه_الخاطر (۳ تصویر)

#حضرت_امام_سجاد_ع می فرمایند: کَثْرَةُ اَلنُّصْحِ تَدْعُو إِلَی اَلتُّهَمَةِ #نصیحت_زیاد_باعث_بدبینی_و_تهمت_می_شود . کتاب #نزهه_الناظر_و_تنبیه_الخاطر . #حسین_بن_نصر_الحلوانی . ص 93 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #مذهبی #خدا #خداوند #دین_اسلام #حدیث #کلام_معصومین_ع #امام_چهارم #حدیث_امام_سجاد_ع #امام_سجاد_ع #امام_زین_العابدین_ع #نکات_اخلاقی #سبک_زندگی_اسلامی #اخلاق_اسلامی #نصیحت_زیاد #بدبینی_و_تهمت #بدبینی ...

#حضرت_امام_سجاد_ع می فرمایند: کَثْرَةُ اَلنُّصْحِ تَدْعُو إِلَی اَلتُّهَمَةِ #نصیحت_زیاد_باعث_بدبینی_و_تهمت_می_شود . کتاب #نزهه_الناظر_و_تنبیه_الخاطر . #حسین_بن_نصر_الحلوانی . ص 93 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #مذهبی #خدا #خداوند #دین_اسلام #حدیث #کلام_معصومین_ع #امام_چهارم #حدیث_امام_سجاد_ع #امام_سجاد_ع #امام_زین_العابدین_ع #نکات_اخلاقی #سبک_زندگی_اسلامی #اخلاق_اسلامی #نصیحت_زیاد #بدبینی_و_تهمت #بدبینی #تهمت #شف24007

۲۴ مهر 1397
22K
#مواجه_عاقل_با_پیش_آمدها #حضرت_امام_حسین_ع می فرمایند: إذا وَرَدَت عَلَی اَلْعاقِلِ لَمَّةٌ، قَمَعَ الْحُزنَ بِالحَزْمِ، وَ قَرَعَ العَقلَ لِلاِحتِیالِ؛ چون #پیشامد_سختی بر #عاقل در رسد، #غم_را_با_دوراندیشی می رانَد و #درگاه_عقل را برای #چاره_جویی می کوبد. کتاب #نزهه_الناظر_و_تنبیه_الخاطر ( ...

#مواجه_عاقل_با_پیش_آمدها #حضرت_امام_حسین_ع می فرمایند: إذا وَرَدَت عَلَی اَلْعاقِلِ لَمَّةٌ، قَمَعَ الْحُزنَ بِالحَزْمِ، وَ قَرَعَ العَقلَ لِلاِحتِیالِ؛ چون #پیشامد_سختی بر #عاقل در رسد، #غم_را_با_دوراندیشی می رانَد و #درگاه_عقل را برای #چاره_جویی می کوبد. کتاب #نزهه_الناظر_و_تنبیه_الخاطر ( #الحلوانی ، #حسین_بن_نصر ) : ص ۸۴ ح ۱۳ #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #مذهبی #خدا #خداوند #دین_اسلام ...

۲ مهر 1397
7K
🔔 اخلاق خوب مومن ☘از اخلاق خوب مومن این است که اگر از دست کسی عصبانی شود به او ظلم نمیکند 🌺 #امام_حسن (ع) 👈 #نزهه_الناظر_و_تنبیه_الخاطر ص 76 🔸🔹🍃🌸🍃🔹🔸

🔔 اخلاق خوب مومن ☘از اخلاق خوب مومن این است که اگر از دست کسی عصبانی شود به او ظلم نمیکند 🌺 #امام_حسن (ع) 👈 #نزهه_الناظر_و_تنبیه_الخاطر ص 76 🔸🔹🍃🌸🍃🔹🔸

۸ فروردین 1396
6K