نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نرگس_مست (۱ تصویر)

#نرگس_مست دوش در سر نرگس مستت مرا یاد آمدی بند بنداین دل دیوانه ما را به فریاد امدی زلف شب رنگت چنان آشفته روی شانه بود گویی از چنگال یک طوفان و یک باد امدی ...

#نرگس_مست دوش در سر نرگس مستت مرا یاد آمدی بند بنداین دل دیوانه ما را به فریاد امدی زلف شب رنگت چنان آشفته روی شانه بود گویی از چنگال یک طوفان و یک باد امدی چشم مخمورت خراب آلوده و آتش کشید ای بسا صد دل چو من از سوختن ...

۴ هفته پیش
41K