نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نرگس_صرافیان_طوفان (۲۱۸ تصویر)

آخرِ هفته که شد ؛ دلت را به دلِ خیابان بزن ... با بیخیالیِ جاده همراه شو ... فراموش کن هفته ات چطور گذشت ، مهم نیست شنبه قرار است چه اتفاقاتی بیفتد ، و ...

آخرِ هفته که شد ؛ دلت را به دلِ خیابان بزن ... با بیخیالیِ جاده همراه شو ... فراموش کن هفته ات چطور گذشت ، مهم نیست شنبه قرار است چه اتفاقاتی بیفتد ، و مهم نیست چقدر مشغله رویِ هم تلنبار شده ... روزهایِ رفته را به بادِ فراموشی ...

۲ ساعت پیش
3K
آخرِ هفته که شد ؛ دلت را به دلِ خیابان بزن ... با بیخیالیِ جاده همراه شو ... فراموش کن هفته ات چطور گذشت ، مهم نیست شنبه قرار است چه اتفاقاتی بیفتد ، و ...

آخرِ هفته که شد ؛ دلت را به دلِ خیابان بزن ... با بیخیالیِ جاده همراه شو ... فراموش کن هفته ات چطور گذشت ، مهم نیست شنبه قرار است چه اتفاقاتی بیفتد ، و مهم نیست چقدر مشغله رویِ هم تلنبار شده ... روزهایِ رفته را به بادِ فراموشی ...

۴ ساعت پیش
2K
نه کسی را می خواهم که عاشقم باشد ، نه نیازی به توجه و محبتِ کسی دارم ... این روزها ؛ فقط خلوتی دنج و بدونِ واسطه می خواهم ، به دور از نگاه ها ...

نه کسی را می خواهم که عاشقم باشد ، نه نیازی به توجه و محبتِ کسی دارم ... این روزها ؛ فقط خلوتی دنج و بدونِ واسطه می خواهم ، به دور از نگاه ها ، به دور از قضاوت ها ، به دور از تمامِ بی انصافی ها ...

۱۹ ساعت پیش
6K
جا نزن ! جسور باش ... این قانونِ ارتفاع است ؛ هرچه بیشتر اوج می گیری ؛ باد و باران ، بی رحم تر می شود ، و نفس کشیدنت سخت تر ! تو اما ...

جا نزن ! جسور باش ... این قانونِ ارتفاع است ؛ هرچه بیشتر اوج می گیری ؛ باد و باران ، بی رحم تر می شود ، و نفس کشیدنت سخت تر ! تو اما محکم باش ! نه به زمزمه یِ پرنده هایِ پایین دست ، توجهی کن ، ...

۱ روز پیش
4K
نه کسی را می خواهم که عاشقم باشد ، نه نیازی به توجه و محبتِ کسی دارم ... این روزها ؛ فقط خلوتی دنج و بدونِ واسطه می خواهم ، به دور از نگاه ها ...

نه کسی را می خواهم که عاشقم باشد ، نه نیازی به توجه و محبتِ کسی دارم ... این روزها ؛ فقط خلوتی دنج و بدونِ واسطه می خواهم ، به دور از نگاه ها ، به دور از قضاوت ها ، به دور از تمامِ بی انصافی ها ...

۱ روز پیش
4K
بیزارم از آدمهایی ؛ که امروز رفیقند ، فردا غریبه آدمهایی که عاشقانه هایشان هربار، هرجا و باهرکس ؛ تکرارمیشود آدمهایی که فقط میخواهند دورشان شلوغ باشد ! #نرگس_صرافیان_طوفان

بیزارم از آدمهایی ؛ که امروز رفیقند ، فردا غریبه آدمهایی که عاشقانه هایشان هربار، هرجا و باهرکس ؛ تکرارمیشود آدمهایی که فقط میخواهند دورشان شلوغ باشد ! #نرگس_صرافیان_طوفان

۱ روز پیش
4K
آدم ها تنها که می‌شوند فرصتِ بیشتری دارند که فکر کنند که ببینند چه کسی دوستشان دارد، چه کسی هوایشان را دارد، و چه کسی عینِ خیالش نیست. آدم ها تنها که می شوند؛ تویِ ...

آدم ها تنها که می‌شوند فرصتِ بیشتری دارند که فکر کنند که ببینند چه کسی دوستشان دارد، چه کسی هوایشان را دارد، و چه کسی عینِ خیالش نیست. آدم ها تنها که می شوند؛ تویِ لاکِ خودشان فرو می روند، واقع بین می شوند، زیاد می فهمند، محتاط تر عمل ...

۲ روز پیش
5K
جا نزن ! جسور باش ... این قانونِ ارتفاع است ؛ هرچه بیشتر اوج می گیری ؛ باد و باران ، بی رحم تر می شود ، و نفس کشیدنت سخت تر ! تو اما ...

جا نزن ! جسور باش ... این قانونِ ارتفاع است ؛ هرچه بیشتر اوج می گیری ؛ باد و باران ، بی رحم تر می شود ، و نفس کشیدنت سخت تر ! تو اما محکم باش ! نه به زمزمه یِ پرنده هایِ پایین دست ، توجهی کن ، ...

۲ روز پیش
5K
من یک زنم ... خودم را همین گونه که هستم ، عالی می دانم ! با همین لبخند ... با همین چشم ها ... با همین بینی ... با همین لب ها ... با همین ...

من یک زنم ... خودم را همین گونه که هستم ، عالی می دانم ! با همین لبخند ... با همین چشم ها ... با همین بینی ... با همین لب ها ... با همین اندام ... من ... عروسکِ پشت ویترین مغازه نیستم ! در این جهانِ یکنواخت ، ...

۲ روز پیش
5K
دختر؛ معجزه ایست که بعدازآفرینش آن تمام فرشتگان بی اختیار کف زدند دخترها فرشته نیستند فرشته ها میخواهند دختر باشند آری دختر داشتن سعادت میخواهد! #نرگس_صرافیان_طوفان

دختر؛ معجزه ایست که بعدازآفرینش آن تمام فرشتگان بی اختیار کف زدند دخترها فرشته نیستند فرشته ها میخواهند دختر باشند آری دختر داشتن سعادت میخواهد! #نرگس_صرافیان_طوفان

۲ روز پیش
8K
جا نزن ! جسور باش ... این قانونِ ارتفاع است ؛ هرچه بیشتر اوج می گیری ؛ باد و باران ، بی رحم تر می شود ، و نفس کشیدنت سخت تر ! تو اما ...

جا نزن ! جسور باش ... این قانونِ ارتفاع است ؛ هرچه بیشتر اوج می گیری ؛ باد و باران ، بی رحم تر می شود ، و نفس کشیدنت سخت تر ! تو اما محکم باش ! نه به زمزمه یِ پرنده هایِ پایین دست ، توجهی کن ، ...

۲ روز پیش
5K
آدم ها تنها که می‌شوند فرصتِ بیشتری دارند که فکر کنند که ببینند چه کسی دوستشان دارد، چه کسی هوایشان را دارد، و چه کسی عینِ خیالش نیست. آدم ها تنها که می شوند؛ تویِ ...

آدم ها تنها که می‌شوند فرصتِ بیشتری دارند که فکر کنند که ببینند چه کسی دوستشان دارد، چه کسی هوایشان را دارد، و چه کسی عینِ خیالش نیست. آدم ها تنها که می شوند؛ تویِ لاکِ خودشان فرو می روند، واقع بین می شوند، زیاد می فهمند، محتاط تر عمل ...

۲ روز پیش
4K
@dokhtaroone_ من انتخاب کرده‌ام شاد باشم. حتی وقتی هیچ‌چیز آنطورکه می‌خواهم نیست، حتی در اوجِ مشکلاتم.. من یاد گرفته‌ام در دلِ بدترین اتفاقات هم بگردم و بهانه‌ای برایِ لبخند، پیدا کنم. من یاد گرفته‌ام بخندم ...

@dokhtaroone_ من انتخاب کرده‌ام شاد باشم. حتی وقتی هیچ‌چیز آنطورکه می‌خواهم نیست، حتی در اوجِ مشکلاتم.. من یاد گرفته‌ام در دلِ بدترین اتفاقات هم بگردم و بهانه‌ای برایِ لبخند، پیدا کنم. من یاد گرفته‌ام بخندم حتی وقتی دلیلی برایِ خندیدن نیست.. آدمِ بی‌غمی نیستم، من هم دلم می‌گیرد! اما نه ...

۳ روز پیش
5K
شنیده ام چپ دست ها منطقی ترند ! با دست دلشان می نویسند و با پایِ منطقشان راه می روند ! چه اقلیت جالبی اند این چپ دست ها ! #نرگس_صرافیان_طوفان‌ #روزت_مبارک_چپ_دست_جان🌹 🍃🌺

شنیده ام چپ دست ها منطقی ترند ! با دست دلشان می نویسند و با پایِ منطقشان راه می روند ! چه اقلیت جالبی اند این چپ دست ها ! #نرگس_صرافیان_طوفان‌ #روزت_مبارک_چپ_دست_جان🌹 🍃🌺

۳ روز پیش
4K
بگذار تمامِ جهان تو را بخواهند من به جاذبه ی عشقِ خودم شک ندارم تو تا آخرِ دنیا غیر از من ؛ هیچ کس را نخواهی خواست ... #نرگس_صرافیان_طوفان 💞💞 https://t.me/joinchat/AAAAAECrQHi309X0WG1yFg

بگذار تمامِ جهان تو را بخواهند من به جاذبه ی عشقِ خودم شک ندارم تو تا آخرِ دنیا غیر از من ؛ هیچ کس را نخواهی خواست ... #نرگس_صرافیان_طوفان 💞💞 https://t.me/joinchat/AAAAA...

۳ روز پیش
5K
ما که جوانی نکردیم ! یعنی وقت و حوصله اش را نداشتیم ! ما سرمان شلوغ بود ، خیلی شلوغ !!! به قدری فکر و مشغله رویِ سرمان سنگینی می کرد ، که درک درستی ...

ما که جوانی نکردیم ! یعنی وقت و حوصله اش را نداشتیم ! ما سرمان شلوغ بود ، خیلی شلوغ !!! به قدری فکر و مشغله رویِ سرمان سنگینی می کرد ، که درک درستی از سن و سال نداشتیم ... ما حتی کودکی هم نکردیم ، چشم باز کردیم ...

۴ روز پیش
3K
بعضی شب ها ؛ آدم دلش می خواهد افکارِ لعنتی اش را ، یک جوری بپیچانَد ! بیخیالِ قضاوت ها و اشتباهاتش باشد ،،، نه به گذشته اش فکر کند ، نه آینده ... بی ...
عکس بلند

بعضی شب ها ؛ آدم دلش می خواهد افکارِ لعنتی اش را ، یک جوری بپیچانَد ! بیخیالِ قضاوت ها و اشتباهاتش باشد ،،، نه به گذشته اش فکر کند ، نه آینده ... بی هیچ فکر و مشغله ای ؛ در خلوتی دنج و شبانه ؛ دراز بکشد ...

۴ روز پیش
5K
کاش آدم ها در عشق و دوست داشتنشان هم انصاف داشتند ،،، در تمایلاتشان ، در هوس بازی هایشان ، در وقت گذرانی هایشان ... ! هرکسی را می شود دوست داشت ، اما عاشق ...

کاش آدم ها در عشق و دوست داشتنشان هم انصاف داشتند ،،، در تمایلاتشان ، در هوس بازی هایشان ، در وقت گذرانی هایشان ... ! هرکسی را می شود دوست داشت ، اما عاشق و دلباخته ی همه که نمیتوان شد ! من از آدم هایِ "امروز عاشق و ...

۶ روز پیش
10K
برای خودت آنقدر #ارزش قائل باش که حتی هم ردیفِ آدم هایِ بی ارزش نباشی ... جایِ هیچ جنسِ با ارزش و گرانی ، میانِ بساطِ #دستفروش ها نیست !!! #نرگس_صرافیان_طوفان

برای خودت آنقدر #ارزش قائل باش که حتی هم ردیفِ آدم هایِ بی ارزش نباشی ... جایِ هیچ جنسِ با ارزش و گرانی ، میانِ بساطِ #دستفروش ها نیست !!! #نرگس_صرافیان_طوفان

۶ روز پیش
3K
این روزها ... دلم زود می گیرد ، زود می شکند ... گاهی هوس می کنم همان بچه ای باشم؛ که وقتی آزارش دادند ؛ چادر مادرش را باز می کرد و پشتِ توریِ امن ...

این روزها ... دلم زود می گیرد ، زود می شکند ... گاهی هوس می کنم همان بچه ای باشم؛ که وقتی آزارش دادند ؛ چادر مادرش را باز می کرد و پشتِ توریِ امن و آرامش ، پناه می گرفت... انگار همه چیز تمام شده بود انگار دیگر کسی ...

۷ روز پیش
6K