نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نرگس_صرافیان_طوفان‌ (۳۱ تصویر)

‌ یک روز چشم وا می کنی و می بینی همه ی فصل ها و ماه ها و روزها برایت شبیه به هم اند. در پنج شنبه همان احساسی را داری که در شنبه داری ...

‌ یک روز چشم وا می کنی و می بینی همه ی فصل ها و ماه ها و روزها برایت شبیه به هم اند. در پنج شنبه همان احساسی را داری که در شنبه داری و غروب دوشنبه برایت با غروب جمعه، هیچ فرقی ندارد! بهار فقط بهار است و ...

۱ روز پیش
24K
جمعه روزی ست که آدم ز خودش می پرسد ؛ چند چند است میانِ دل و دنیای خودش ؟ تا کجا آمده ، اصلا به کجا خواهد رفت ؟! هدفش چیست از این کوچ به ...

جمعه روزی ست که آدم ز خودش می پرسد ؛ چند چند است میانِ دل و دنیای خودش ؟ تا کجا آمده ، اصلا به کجا خواهد رفت ؟! هدفش چیست از این کوچ به فردای خودش ؟ #نرگس_صرافیان_طوفان‌ #عصرجمعه_تون_نیڪو ‎‌‌‌‌‎‌‌

۳ روز پیش
3K
کمی تحمل کن! دردهایی را که هر بار با سماجت بیشتری قلب آرامشت را نشانه می‌گیرند، غصه‌هایی را که از در و دیوار می‌بارند و مشکلاتی را که دست از سر آسایشت بر نمی‌دارند. باور ...

کمی تحمل کن! دردهایی را که هر بار با سماجت بیشتری قلب آرامشت را نشانه می‌گیرند، غصه‌هایی را که از در و دیوار می‌بارند و مشکلاتی را که دست از سر آسایشت بر نمی‌دارند. باور کن که اوضاع همیشه به یک منوال نمی‌ماند؛ شاید امروز همان روزی که می‌خواستی نبود ...

۶ روز پیش
14K
می خواهمت !!! همین جا ، تویِ این اتاق ، روبرویِ خودم ، کنارِ خودم و برایِ خودم ... وقتی تو باشی ؛ بهار می آید ... و عشق از شکافِ سقفِ اتاقم ، طلوع ...

می خواهمت !!! همین جا ، تویِ این اتاق ، روبرویِ خودم ، کنارِ خودم و برایِ خودم ... وقتی تو باشی ؛ بهار می آید ... و عشق از شکافِ سقفِ اتاقم ، طلوع خواهد کرد . وقتی تو باشی ؛ پنجره ی اتاق من به رویِ خوشبختی گشوده ...

۱ هفته پیش
15K
همین روزها اتفاقاتِ خوب خواهند افتاد درست وسطِ روزمرِگی هایمان،دلخوشی ها راهشان را گم خواهند کرد و این بار سمتِ ما روانه خواهند شد. شب هایی را می بینم که از خستگیِ شادی و لبخندِ ...

همین روزها اتفاقاتِ خوب خواهند افتاد درست وسطِ روزمرِگی هایمان،دلخوشی ها راهشان را گم خواهند کرد و این بار سمتِ ما روانه خواهند شد. شب هایی را می بینم که از خستگیِ شادی و لبخندِ روزهایمان می خوابیم و صبح هایی که با اشتیاقِ دلخوشی هایِ تازه بیدار می شویم... ...

۱ هفته پیش
5K
شب که می شود ؛ بیشتر هوایِ بیقراریِ هم را داشته باشید غصه هارحم وانصاف سرشان نمی شود بی صدا هجوم می آورند و تمامِ احساس و آرامشِ قربانیِشان را وحشیانه میدرند ... حواستان به ...

شب که می شود ؛ بیشتر هوایِ بیقراریِ هم را داشته باشید غصه هارحم وانصاف سرشان نمی شود بی صدا هجوم می آورند و تمامِ احساس و آرامشِ قربانیِشان را وحشیانه میدرند ... حواستان به آدم هایِ تنهاباشد شب است و غم_هاهمین حوالی دندان تیز کرده اند ... #نرگس_صرافیان_طوفان‌ #عاشقانه

۱ هفته پیش
10K
‌یک روز چشم وا می کنی و می بینی همه ی فصل ها و ماه ها و روزها برایت شبیه به هم اند. در پنج شنبه همان احساسی را داری که در شنبه داری و ...

‌یک روز چشم وا می کنی و می بینی همه ی فصل ها و ماه ها و روزها برایت شبیه به هم اند. در پنج شنبه همان احساسی را داری که در شنبه داری و غروب دوشنبه برایت با غروب جمعه، هیچ فرقی ندارد! بهار فقط بهار است و پاییز، ...

۱ هفته پیش
55K
شب که می شود ؛ بیشتر هوایِ بیقراریِ هم را داشته باشید غصه هارحم وانصاف سرشان نمی شود بی صدا هجوم می آورند و تمامِ احساس و آرامشِ قربانیِشان را وحشیانه میدرند ... حواستان به ...

شب که می شود ؛ بیشتر هوایِ بیقراریِ هم را داشته باشید غصه هارحم وانصاف سرشان نمی شود بی صدا هجوم می آورند و تمامِ احساس و آرامشِ قربانیِشان را وحشیانه میدرند ... حواستان به آدم هایِ تنهاباشد شب است و غم_هاهمین حوالی دندان تیز کرده اند ... #نرگس_صرافیان_طوفان‌ #عاشقانه

۱ هفته پیش
7K
لجباز ، منم ! خیره ، منم ! گستاخم ! نِی گوش به فرمانِ کسی خواهم بود ... وابسته به خویشم و به افکارِ خودم ، اینم من و هر آن که نخواهد ؛ بدرود ...

لجباز ، منم ! خیره ، منم ! گستاخم ! نِی گوش به فرمانِ کسی خواهم بود ... وابسته به خویشم و به افکارِ خودم ، اینم من و هر آن که نخواهد ؛ بدرود ... #نرگس_صرافیان_طوفان‌

۲ هفته پیش
6K
هنوز چیزی از جنسیت سرم نمی شد که گفتند تو دختری ! دختر که از این شیطنت ها نمی کند ! و همانجا بود که فهمیدم باید حواسم را بیشتر جمع کنم . وقتی هفت ...

هنوز چیزی از جنسیت سرم نمی شد که گفتند تو دختری ! دختر که از این شیطنت ها نمی کند ! و همانجا بود که فهمیدم باید حواسم را بیشتر جمع کنم . وقتی هفت سالم شد و باید به مدرسه می رفتم ، خیلی سخت بود که وسط بازیگوشی ...

۲ هفته پیش
79K
‌یک روز چشم وا می کنی و می بینی همه ی فصل ها و ماه ها و روزها برایت شبیه به هم اند. در پنج شنبه همان احساسی را داری که در شنبه داری و ...

‌یک روز چشم وا می کنی و می بینی همه ی فصل ها و ماه ها و روزها برایت شبیه به هم اند. در پنج شنبه همان احساسی را داری که در شنبه داری و غروب دوشنبه برایت با غروب جمعه، هیچ فرقی ندارد! بهار فقط بهار است و پاییز، ...

۳ هفته پیش
28K
دوام بیاور ... حتی اگر طنابِ طاقتت به باریک ترین رشته اش رسید حتی اگر از زمین و زمانه بریدی حتی اگر به بدترین شکلِ ممکن ، کم آوردی . در ذهنت مرور کن ؛ ...

دوام بیاور ... حتی اگر طنابِ طاقتت به باریک ترین رشته اش رسید حتی اگر از زمین و زمانه بریدی حتی اگر به بدترین شکلِ ممکن ، کم آوردی . در ذهنت مرور کن ؛ تمامِ آرزوهایِ محال دیروز را که امروز ، زیرِ دست و پایِ روزمرگی ات ، ...

۳ هفته پیش
8K
حال من خوب است ، نه اینکه همه چیزِ جهانم خوب باشد ، نه اینکه مشکلی نباشد ! حال من خوب است، چون چشم وا کردم و آفتاب را دیدم ، و آسمان را که ...

حال من خوب است ، نه اینکه همه چیزِ جهانم خوب باشد ، نه اینکه مشکلی نباشد ! حال من خوب است، چون چشم وا کردم و آفتاب را دیدم ، و آسمان را که ابری نبود ! گنجشک‌ها روی سیم‌های برق ، غرق در خیالِ مزرعهٔ انگور ، آواز ...

۴ هفته پیش
13K
ارزشش را ندارد زمانت را روی کارهای بی نتیجه بگذاری ، ارزشش را ندارد آدم ها را قانع کنی که دوستت داشته باشند ، که مجابشان کنی حواسشان به تو باشد ! ارزشِ تو و ...

ارزشش را ندارد زمانت را روی کارهای بی نتیجه بگذاری ، ارزشش را ندارد آدم ها را قانع کنی که دوستت داشته باشند ، که مجابشان کنی حواسشان به تو باشد ! ارزشِ تو و احساسِ تو ؛ بیشتر از این حرف هاست ! و ارزشِ تک تک ثانیه های ...

۴ هفته پیش
19K
دارد تمام می شود ؛ خردادی که بوی نابِ باران و شکوفه می داد ... ماهِ بهشتیِ بینظیری که با همه ی ماه ها فرق داشت ! ما می مانیم و خیابان هایی ؛ که ...

دارد تمام می شود ؛ خردادی که بوی نابِ باران و شکوفه می داد ... ماهِ بهشتیِ بینظیری که با همه ی ماه ها فرق داشت ! ما می مانیم و خیابان هایی ؛ که دلشان برای مهربانیِ ابرهای بهاری ، تنگ می شود ، برای نازدانه ی دل نازکِ ...

۴ هفته پیش
11K
جمعه‌ها باید صندوقچه‌ی امید را باز کرد یک گوشه آرام نشست و پازل خوشبختی را کامل کرد! جمعه، یعنی آرامش و آرامش یعنی؛ لبخندهایی که از ته دل باشد جمعه‌تان آرام، و لبخندهایتان از ته ...

جمعه‌ها باید صندوقچه‌ی امید را باز کرد یک گوشه آرام نشست و پازل خوشبختی را کامل کرد! جمعه، یعنی آرامش و آرامش یعنی؛ لبخندهایی که از ته دل باشد جمعه‌تان آرام، و لبخندهایتان از ته دل! #نرگس_صرافیان_طوفان‌ 『♥️…

۴ هفته پیش
5K
جالب تر از زن ها هم مگر موجودی هست ؟!!! زنی را تصور کن که در نهایتِ بچگی ، موهایش را بافته ؛ در نهایتِ دخترانگی ، برایِ خودش آواز می خوانَد ، و در ...

جالب تر از زن ها هم مگر موجودی هست ؟!!! زنی را تصور کن که در نهایتِ بچگی ، موهایش را بافته ؛ در نهایتِ دخترانگی ، برایِ خودش آواز می خوانَد ، و در کمالِ زنانِگی ، آستین ها را بالا زده و در همان حالتِ بچگانه ی دخترانه ...

۴ هفته پیش
35K
حواستان باشد ! اینجا خیلی زود ، دیر می شود ! جایی که همه چیز تاریخ مصرف دارد ؛ حتی آدم ها ، حتی رابطه ها ... این روز ها کسی حال و حوصله ای ...

حواستان باشد ! اینجا خیلی زود ، دیر می شود ! جایی که همه چیز تاریخ مصرف دارد ؛ حتی آدم ها ، حتی رابطه ها ... این روز ها کسی حال و حوصله ای برایِ غرور و قهرهایِ طولانی ندارد ! باید مراعات کرد ، باید مراقب بود ، ...

۲۹ خرداد 1398
24K
حال من خوب است ، نه اینکه همه چیزِ جهانم خوب باشد ، نه اینکه مشکلی نباشد ! حال من خوب است چون چشم وا کردم و آفتاب را دیدم ، و آسمان را که ...

حال من خوب است ، نه اینکه همه چیزِ جهانم خوب باشد ، نه اینکه مشکلی نباشد ! حال من خوب است چون چشم وا کردم و آفتاب را دیدم ، و آسمان را که ابری نبود ! گنجشک ها روی سیم های برق ، غرق در خیالِ مزرعه ی ...

۲۹ خرداد 1398
919
#ارزشش را ندارد #زمانت را روی کارهای بی #نتیجه بگذاری ، ارزشش را ندارد آدم ها را #قانع کنی که #دوستت داشته باشند ، که مجابشان کنی #حواسشان به #تو باشد ! #ارزشِ تو و ...
عکس بلند

#ارزشش را ندارد #زمانت را روی کارهای بی #نتیجه بگذاری ، ارزشش را ندارد آدم ها را #قانع کنی که #دوستت داشته باشند ، که مجابشان کنی #حواسشان به #تو باشد ! #ارزشِ تو و #احساسِ تو ؛ بیشتر از این #حرف هاست ! و ارزشِ تک تک ثانیه های ...

۲۷ خرداد 1398
23K