نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نرگس_صرافیان‌ (۲ تصویر)

بچگی ها ، دوست داشتن هایمان واقعی تر بود ‌.‌.. بچه بودیم و شاید بی هیچ برنامه و دلیلی

بچگی ها ، دوست داشتن هایمان واقعی تر بود ‌.‌.. بچه بودیم و شاید بی هیچ برنامه و دلیلی "مثلا" عاشق می شدیم ... دلمان غنج می رفت و کلی هم بابتِ این دوست داشتن ، برای خودمان ذوق می کردیم ... معمولاً هم طرفمان ، از خودمان بزرگتر بود ...

۲ اردیبهشت 1398
1K
زن بودن ، مهارت می خواهد ... باید بلد باشی پایِ اجاق گاز ، حینِ سرخ کردنِ کتلت ، با خودت فکر و خیال هایِ عاشقانه کنی و شعرهایِ دلبرانه بگویی ، در حالی که ...

زن بودن ، مهارت می خواهد ... باید بلد باشی پایِ اجاق گاز ، حینِ سرخ کردنِ کتلت ، با خودت فکر و خیال هایِ عاشقانه کنی و شعرهایِ دلبرانه بگویی ، در حالی که غذایت نه ذره ای بسوزد ، نه بی نمک باشد ... باید بتوانی هنگامِ شستنِ ...

۲۷ فروردین 1398
129