نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نرم_خو (۱ تصویر)

آیا شما را از شبیه ترینتان به خودم با خبر نسازم؟ گفتند: آری ای رسول خدا! فرمودند: هر کس #خوش_اخلاق تر، #نرم_خو تر، به خویشانش #نیکوکار تر، نسبت به برادران دینی اش دوست دارتر، بر ...

آیا شما را از شبیه ترینتان به خودم با خبر نسازم؟ گفتند: آری ای رسول خدا! فرمودند: هر کس #خوش_اخلاق تر، #نرم_خو تر، به خویشانش #نیکوکار تر، نسبت به برادران دینی اش دوست دارتر، بر حق #شکیبا تر ، #خشم را فروخورنده تر و #با_گذشت تر و در خرسندی و ...

۱۷ بهمن 1395
6K