نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نبے (۱ تصویر)

🌹امروز #نبے هم بہ علے مےبالد 💓تاروز ابـدنام #علے مےماند 🌹عالم بہ هزار لهجہ در #عید_غدیر 💓آواے قشنگ #یاعلے مےخواند #عید_غدیر_خم_مبارڪ💖 #حیدرےام💚

🌹امروز #نبے هم بہ علے مےبالد 💓تاروز ابـدنام #علے مےماند 🌹عالم بہ هزار لهجہ در #عید_غدیر 💓آواے قشنگ #یاعلے مےخواند #عید_غدیر_خم_مبارڪ💖 #حیدرےام💚

۲۸ مرداد 1398
94