نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نبودت (۴ تصویر)

نگرانِ من نباش ! مُشت مُشت قرص هایم را سرِ ساعت میخورم ! زخم هایم را تیمار میکنم و دلتنگی هایم را قدم میزنم ... نگرانِ من نباش ! جای دستانت را فندک و سیگار ...

نگرانِ من نباش ! مُشت مُشت قرص هایم را سرِ ساعت میخورم ! زخم هایم را تیمار میکنم و دلتنگی هایم را قدم میزنم ... نگرانِ من نباش ! جای دستانت را فندک و سیگار پُر کرده است ! شب ها به جای تو ، با غمهایم هم آغوش میشوم ...

۹ اردیبهشت 1398
2K
رفتم که بفهمی #قفست هم عددی نیست پرواز نکردن، سببش #نابلدی نیست من ساحل #دلمرده ، تو دریای خروشان درچشم تو این فاصله ها چیز #بدی نیست هرشب به تو تابیدمو #احساس نکردی افسوس که ...

رفتم که بفهمی #قفست هم عددی نیست پرواز نکردن، سببش #نابلدی نیست من ساحل #دلمرده ، تو دریای خروشان درچشم تو این فاصله ها چیز #بدی نیست هرشب به تو تابیدمو #احساس نکردی افسوس که دریای #دلت ،جزرومدی نیست سیلی خور امواج،ولی ترس #نبودت میگفت که #طوفان صدایش ابدی نیست ...

۲۵ اردیبهشت 1397
10K
بعضی #دوست💕_داشتنها دیگر گفتن نمیخواهد انقد به یقین تبدیل شده که حتی نام💕او #لبخند💕 روی لبت میشود همین که #نبودت کنارش ازارش دهد وبودنت باعث #خوشحالیش واطمینان خاطرش یعنی #دوستت💕_دارد همین قدر که از نگرانیت ...

بعضی #دوست💕_داشتنها دیگر گفتن نمیخواهد انقد به یقین تبدیل شده که حتی نام💕او #لبخند💕 روی لبت میشود همین که #نبودت کنارش ازارش دهد وبودنت باعث #خوشحالیش واطمینان خاطرش یعنی #دوستت💕_دارد همین قدر که از نگرانیت نگرانت بشود که در #صدایش💕 بشنوی ودر کلامش #حس کنی یعنی #دوستت💕 دارد #بعضی وقتها ...

۸ آبان 1396
18K
بعضی #دوست💕_داشتنها دیگر گفتن نمیخواهد انقد به یقین تبدیل شده که حتی نام💕او #لبخند💕 روی لبت میشود همین که #نبودت کنارش ازارش دهد وبودنت باعث #خوشحالیش واطمینان خاطرش یعنی #دوستت💕_دارد همین قدر که از نگرانیت ...

بعضی #دوست💕_داشتنها دیگر گفتن نمیخواهد انقد به یقین تبدیل شده که حتی نام💕او #لبخند💕 روی لبت میشود همین که #نبودت کنارش ازارش دهد وبودنت باعث #خوشحالیش واطمینان خاطرش یعنی #دوستت💕_دارد همین قدر که از نگرانیت نگرانت بشود که در #صدایش💕 بشنوی ودر کلامش #حس کنی یعنی #دوستت💕 دارد #بعضی وقتها ...

۱۷ اردیبهشت 1396
8K