نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ناکام_ماندن_فتنه_97 (۱ تصویر)

#جبهه_اقدام #ناکام_ماندن_فتنه_97 دشمن اینبار یک فتنه اقتصادی تمام عیار به راه انداخته است که متاسفانه برنامه ریزان آن مسئولیت های کلیدی در نظام دارند. و متأسفانه باز هم سلاح اصلی فتنه گران، آشوبگران و براندازان ...

#جبهه_اقدام #ناکام_ماندن_فتنه_97 دشمن اینبار یک فتنه اقتصادی تمام عیار به راه انداخته است که متاسفانه برنامه ریزان آن مسئولیت های کلیدی در نظام دارند. و متأسفانه باز هم سلاح اصلی فتنه گران، آشوبگران و براندازان استفاده از شبکه های ضداجتماعی_صهیونیستی است. البته با پشتوانه مسئولین خائنی که تجربه چهار فتنه ...

۱۶ تیر 1397
5K