نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نامه_های_دلبرونه (۱ تصویر)

میدونی چیه؟! من هیچوقت دلم نمیخواد وقتی خانومانه لباس پوشیدم و تویِ مهمونی خیلی شیک و مجلسی کنارِ مامان نشستم عاشقم بشی، وقتی سرم پایینه و آرومم ازم خوشت بیاد یا وقتی دلم گرفته و ...

میدونی چیه؟! من هیچوقت دلم نمیخواد وقتی خانومانه لباس پوشیدم و تویِ مهمونی خیلی شیک و مجلسی کنارِ مامان نشستم عاشقم بشی، وقتی سرم پایینه و آرومم ازم خوشت بیاد یا وقتی دلم گرفته و درحالی که چشامو بستم، سرمو چسبوندم به دیوار مترو پیدام کنی .... من دلم میخواد ...

۱۹ فروردین 1398
4K