نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نامه_مجنون (۱ تصویر)

گه از می تلخ می کن آن #دو_لعل_شکرافشان را که تا هر کس به گستاخی نبیند آن #گلستان را کنم دعوی عشق یار و آنگه زو #وفا جویم زهی عشق ار به رشوت دوست خواهم ...

گه از می تلخ می کن آن #دو_لعل_شکرافشان را که تا هر کس به گستاخی نبیند آن #گلستان را کنم دعوی عشق یار و آنگه زو #وفا جویم زهی عشق ار به رشوت دوست خواهم داشتن آن را بران تا زودتر زان شعله خاکستر شود جانم نفس بگشایم و دم ...

۲۸ آبان 1397
133