نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نامه_دوم (۱ تصویر)

#نامه_های_یک_مادر💌 #نامه_دوم فرزندم اعتماد به نفس داشته باش! با اطمینان در مسیر رؤیاهایت گام بردار. آن گونه که آرزویش را داشتی زندگی کن،انسان همان چیزی است که خود باور دارد.زندگی برای هیچکس آسان نیست،اما که ...

#نامه_های_یک_مادر💌 #نامه_دوم فرزندم اعتماد به نفس داشته باش! با اطمینان در مسیر رؤیاهایت گام بردار. آن گونه که آرزویش را داشتی زندگی کن،انسان همان چیزی است که خود باور دارد.زندگی برای هیچکس آسان نیست،اما که چه؟باید پشتکار و از همه مهمتر اعتماد به نفس داشته باشی. فرزندم دوستت دارم و ...

۱ خرداد 1398
7K