نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نامتناهی (۱۷ تصویر)

اگر جهان #نامتناهی بود تعداد ستارگان شب آنقدر زیاد بود که نورآنها ما را می سوزاند! و حتی یک لکه تاریک هم در آسمان دیده نمیشد!

اگر جهان #نامتناهی بود تعداد ستارگان شب آنقدر زیاد بود که نورآنها ما را می سوزاند! و حتی یک لکه تاریک هم در آسمان دیده نمیشد!

۲۳ خرداد 1397
4K
#نامتناهی💙

#نامتناهی💙

۲۸ بهمن 1396
2K
#نامتناهی💙

#نامتناهی💙

۲۸ بهمن 1396
2K
#نامتناهی💚

#نامتناهی💚

۱۱ بهمن 1396
2K
#نامتناهی💚

#نامتناهی💚

۱۱ بهمن 1396
2K
#نامتناهی💚

#نامتناهی💚

۱۱ بهمن 1396
2K
#نامتناهی💚

#نامتناهی💚

۳ بهمن 1396
3K
#نامتناهی💚

#نامتناهی💚

۳ بهمن 1396
3K
#نامتناهی💚

#نامتناهی💚

۱ بهمن 1396
2K
#نامتناهی💚

#نامتناهی💚

۱ بهمن 1396
2K
#نامتناهی💚

#نامتناهی💚

۱ بهمن 1396
2K
#نامتناهی💚

#نامتناهی💚

۱ بهمن 1396
2K
#نامتناهی💚

#نامتناهی💚

۱ بهمن 1396
2K
#نامتناهی

#نامتناهی

۱ بهمن 1396
2K
#نامتناهی💚

#نامتناهی💚

۱ بهمن 1396
2K
#نامتناهی💚

#نامتناهی💚

۱ بهمن 1396
2K
دیگر #درست نمی‌شود #دید روی #چشم‌ها یک #وجب #غبار نشسته #شماره‌ی چشم‌هایمان #میل به #بی‌نهایت دارد #فقط #دیدنت این #نامتناهی را #آرام می‌کند

دیگر #درست نمی‌شود #دید روی #چشم‌ها یک #وجب #غبار نشسته #شماره‌ی چشم‌هایمان #میل به #بی‌نهایت دارد #فقط #دیدنت این #نامتناهی را #آرام می‌کند

۲۰ تیر 1396
13K