نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ناسپاس (۲ تصویر)

#امام_صادق علیه السلام فرمودند: #چهار چیز بیهوده از دست می رود ، بذل #محبت به بی وفا ، نیکی نزد شخص #ناسپاس ، تعلیم به کسی که گوش #شنوا ندارد ، و سپردن راز بر ...

#امام_صادق علیه السلام فرمودند: #چهار چیز بیهوده از دست می رود ، بذل #محبت به بی وفا ، نیکی نزد شخص #ناسپاس ، تعلیم به کسی که گوش #شنوا ندارد ، و سپردن راز بر کسی که #راز نگهدار نباشد. 📘 خصال،باب چهارم #بخون

۲۱ تیر 1398
7K
از آدم‌های پر توقع فاصله بگیر اینها مقیاست را به هم می‌زنند و حرمت مهرت را می‌شکنند چون آنها حافظه ضعیفی دارند و خوبیها را زود فراموش می‌کنند #ناسپاس #نمک_نشناس

از آدم‌های پر توقع فاصله بگیر اینها مقیاست را به هم می‌زنند و حرمت مهرت را می‌شکنند چون آنها حافظه ضعیفی دارند و خوبیها را زود فراموش می‌کنند #ناسپاس #نمک_نشناس

۱۰ دی 1395
6K