نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ناز_و_لوند_باشید (۱ تصویر)

#سیاست_زنانه #ناز_و_لوند_باشید ناز و ادای زنانه و داشتن ظرافت کلامی و رفتاری بزرگترین سیاسته آروم و شمرده صحبت کنید. لات و الواتی و زمخت و کوچه بازرای صحبت نکنید مرد مقایسه میکنه زنشو با زنای ...

#سیاست_زنانه #ناز_و_لوند_باشید ناز و ادای زنانه و داشتن ظرافت کلامی و رفتاری بزرگترین سیاسته آروم و شمرده صحبت کنید. لات و الواتی و زمخت و کوچه بازرای صحبت نکنید مرد مقایسه میکنه زنشو با زنای دیگه تو زنی، زن یعنی خدای ظرافت خدای زیبایی، خدای هر چیز خوبی که فکر ...

۷ اردیبهشت 1395
2K