نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نادر_شاه_افشار (۲ تصویر)

نباید بگذاریم که ایرانی تبار ها ( از فرات تا سند و از سیحون تا قفقاز شمالی ) متحد شوند و نادر شاه دیگری به وجود آورند ... رابرت والپول ( نخست وزیر انگلستان ) ...

نباید بگذاریم که ایرانی تبار ها ( از فرات تا سند و از سیحون تا قفقاز شمالی ) متحد شوند و نادر شاه دیگری به وجود آورند ... رابرت والپول ( نخست وزیر انگلستان ) #نادر_شاه_افشار

۹ مرداد 1396
6K
اگر شاه عباس صفوی سلطان می شد، نادر شاه افشار سردار و من وزیر ، عالم را به تصرف در می آوردیم ! #آقا_محمد_خان_قاجار #شاه_عباس_بزرگ #نادر_شاه_افشار

اگر شاه عباس صفوی سلطان می شد، نادر شاه افشار سردار و من وزیر ، عالم را به تصرف در می آوردیم ! #آقا_محمد_خان_قاجار #شاه_عباس_بزرگ #نادر_شاه_افشار

۳ مرداد 1396
5K