نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نادرشاه (۷ تصویر)

#سالمرگ_نادر شاه ‌نادر شاه افشار طبق برخی اسناد در سال 1128 هجری در چنین روزی بقتل رسید. او آخرین شاه جهانگشای ایران بود که با وجود درایت بسیار در زنده کردن دوباره ایران و فتوحات ...

#سالمرگ_نادر شاه ‌نادر شاه افشار طبق برخی اسناد در سال 1128 هجری در چنین روزی بقتل رسید. او آخرین شاه جهانگشای ایران بود که با وجود درایت بسیار در زنده کردن دوباره ایران و فتوحات نظامی همه کاشته هایش را در آخر عمر بر باد داد. . وی زمانی ایران ...

۲۴ خرداد 1398
114K
نقشه متصرفات #نادرشاه افشار از سال ١١١٤ تا ١١٢٦ هجری 🔘نادرشاه اقوام ایرانی را متحد و منسجم در زیر پرچم ایران درآورد و بار دیگر ایران قدرتمند ترین کشور آسیا گشت.

نقشه متصرفات #نادرشاه افشار از سال ١١١٤ تا ١١٢٦ هجری 🔘نادرشاه اقوام ایرانی را متحد و منسجم در زیر پرچم ایران درآورد و بار دیگر ایران قدرتمند ترین کشور آسیا گشت.

۱۵ بهمن 1397
5K
#من_یک_آریایےام ... #اهورامزدا خداےمن است، از تبار #کوروشم ، از دیار #آرشم ، امپراطورےام #هخامنشی ست، #شاه_عباس را دوست دارم، عاشق #کاوه ، مدیون #نادرشاه ، #قدمت کشورم از ماوراےتاریخ است و به قدمت آن ...

#من_یک_آریایےام ... #اهورامزدا خداےمن است، از تبار #کوروشم ، از دیار #آرشم ، امپراطورےام #هخامنشی ست، #شاه_عباس را دوست دارم، عاشق #کاوه ، مدیون #نادرشاه ، #قدمت کشورم از ماوراےتاریخ است و به قدمت آن مینازم؛ #زیبایےهاے تاریخ کشورم را دوست دارم، آرے، آرے من یک #ایرانےام و #متنفرم از ...

۷ آبان 1396
22K
#نادرشاه#تاریخ#فارسی#histfarsifacts

#نادرشاه#تاریخ#فارسی#histfarsifacts

۲۳ فروردین 1395
159
از وقتی دور برم را شناختم، دیدم تنها کشوری که جرات کرده روبروی قلدر هفت تیرکش، دنیا بایستد #ایران است! من خوشحالم که ایرانی هستم، نه به خاطر #کوروش، که نمیشناسمش. حتی اگر استوانه صلحش ...

از وقتی دور برم را شناختم، دیدم تنها کشوری که جرات کرده روبروی قلدر هفت تیرکش، دنیا بایستد #ایران است! من خوشحالم که ایرانی هستم، نه به خاطر #کوروش، که نمیشناسمش. حتی اگر استوانه صلحش را اولین سند #حقوق‌بشر بدانند، آخر هر قدر هم سعی کنم آنرا نمی‌توانم بخوانم، چه ...

۳ فروردین 1395
6K
از وقتی دور برم را شناختم، دیدم تنها کشوری که جرات کرده روبروی قلدر هفت تیرکش، دنیا بایستد #ایران است! من خوشحالم که ایرانی هستم، نه به خاطر #کوروش، که نمیشناسمش. حتی اگر استوانه صلحش ...

از وقتی دور برم را شناختم، دیدم تنها کشوری که جرات کرده روبروی قلدر هفت تیرکش، دنیا بایستد #ایران است! من خوشحالم که ایرانی هستم، نه به خاطر #کوروش، که نمیشناسمش. حتی اگر استوانه صلحش را اولین سند #حقوق‌بشر بدانند، آخر هر قدر هم سعی کنم آنرا نمی‌توانم بخوانم، چه ...

۲۵ اسفند 1394
5K
از وقتی دور برم را شناختم، دیدم تنها کشوری که جرات کرده روبروی قلدر هفت تیرکش، دنیا بایستد #ایران است! من خوشحالم که ایرانی هستم، نه به خاطر #کوروش، که نمیشناسمش. حتی اگر استوانه صلحش ...

از وقتی دور برم را شناختم، دیدم تنها کشوری که جرات کرده روبروی قلدر هفت تیرکش، دنیا بایستد #ایران است! من خوشحالم که ایرانی هستم، نه به خاطر #کوروش، که نمیشناسمش. حتی اگر استوانه صلحش را اولین سند#حقوق‌بشر بدانند، آخر هر قدر هم سعی کنم آنرا نمی‌توانم بخوانم، چه کنم ...

۲۴ اسفند 1394
91K