نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

می_انگور (۲ تصویر)

روز #مرگم هر که #شیون کند از دور و برم دور کنید همه را #مست و خراب از #می_انگور کنید مرد غسال مرا سیر #شرابش بدهید #مست #مست از همه جا حال خرابش بدهید بر ...

روز #مرگم هر که #شیون کند از دور و برم دور کنید همه را #مست و خراب از #می_انگور کنید مرد غسال مرا سیر #شرابش بدهید #مست #مست از همه جا حال خرابش بدهید بر #مزارم مگذارید بیاید #واعظ پیر #میخانه بخواند #غزلی از #حافظ جای تلقین به بالای سرم ...

۱۷ دی 1394
262
. روز #مرگم هر که #شیون کند از دور و برم دور کنید همه را #مست و خراب از #می_انگور کنید مرد غسال مرا سیر #شرابش بدهید #مست #مست از همه جا حال خرابش بدهید ...

. روز #مرگم هر که #شیون کند از دور و برم دور کنید همه را #مست و خراب از #می_انگور کنید مرد غسال مرا سیر #شرابش بدهید #مست #مست از همه جا حال خرابش بدهید بر #مزارم مگذارید بیاید #واعظ پیر #میخانه بخواند #غزلی از #حافظ جای تلقین به بالای ...

۱۷ مرداد 1394
307