نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

میگردد (۲ تصویر)

#دلم #پروانه وار دورت #میگردد اگر بیایی ،#جان می دهد از #شوق دور #شمع وجودت....

#دلم #پروانه وار دورت #میگردد اگر بیایی ،#جان می دهد از #شوق دور #شمع وجودت....

۲۰ تیر 1396
56
m #عــشق،# چون# کوهی کـَلان# #بوسه اش آتـشفـشان ...# #ذوب #میگردد #دلـت #گر# شـَوی #مغلوب ِ آن ...#

m #عــشق،# چون# کوهی کـَلان# #بوسه اش آتـشفـشان ...# #ذوب #میگردد #دلـت #گر# شـَوی #مغلوب ِ آن ...#

۱۰ تیر 1394
82