نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

میخندد (۸ تصویر)

💫#زندگے ازهمانجاے شروع میشودکه یکی #میخندد وخنده ے اوبا#همه فرق دارد#کاپیتان_رحمتی#عقاب#عشق#استقلال

💫#زندگے ازهمانجاے شروع میشودکه یکی #میخندد وخنده ے اوبا#همه فرق دارد#کاپیتان_رحمتی#عقاب#عشق#استقلال

۱۷ فروردین 1398
11K
#دخترها با #عشق اولشان ساده تر هستند انگار #ساده میپوشند...ساده میگیرند #نگاهشان با #شیطنت است وقتی میخندی #میخندد؛ #چشمهایش برق میزند✨ مدام #نگاهت میکند؛ مدام #صدایت میکند اما وقتی فریبش دهی... #اذیتش کنی... #ترکش کنی... ...

#دخترها با #عشق اولشان ساده تر هستند انگار #ساده میپوشند...ساده میگیرند #نگاهشان با #شیطنت است وقتی میخندی #میخندد؛ #چشمهایش برق میزند✨ مدام #نگاهت میکند؛ مدام #صدایت میکند اما وقتی فریبش دهی... #اذیتش کنی... #ترکش کنی... #دنیایش را به هم میریزی میبینی کم کم غلیظ تر آرایش میکند لباس های با ...

۲۱ آبان 1397
13K
#دخترها با #عشق اولشان ساده تر هستند انگار #ساده میپوشند...ساده میگیرند #نگاهشان با #شیطنت است وقتی میخندی #میخندد؛ #چشمهایش برق میزند✨ مدام #نگاهت میکند؛ مدام #صدایت میکند اما وقتی فریبش دهی... #اذیتش کنی... #ترکش کنی... ...

#دخترها با #عشق اولشان ساده تر هستند انگار #ساده میپوشند...ساده میگیرند #نگاهشان با #شیطنت است وقتی میخندی #میخندد؛ #چشمهایش برق میزند✨ مدام #نگاهت میکند؛ مدام #صدایت میکند اما وقتی فریبش دهی... #اذیتش کنی... #ترکش کنی... #دنیایش را به هم میریزی میبینی کم کم غلیظ تر آرایش میکند لباس های با ...

۱۵ آبان 1397
17K
‌ میخندی تا دنیا رنگی #تازه شود با #لبخندت شادی بی‌ اندازه شود میخندی تا خوش بنشینی در باور من #میخندد همراه تو اشک #آخر من بنشین لحظه‌ ای رو در روی من چایم را ...

‌ میخندی تا دنیا رنگی #تازه شود با #لبخندت شادی بی‌ اندازه شود میخندی تا خوش بنشینی در باور من #میخندد همراه تو اشک #آخر من بنشین لحظه‌ ای رو در روی من چایم را با عطرت هم‌ بزن بنشین تا شود نقش فال ما نقش هم‌ فردا شدن میخوابم ...

۹ اسفند 1396
11K
#دختر لحظه های #بنفش #میخندد بنفش... و برف میبارد در اندیشه ام و دلم میسوزد بحال دختری که هیچوقت برف گرمش نکرده است و سکوت میکنم گریه ... هذیان میگویم به #یاد #خاطره هایش که ...

#دختر لحظه های #بنفش #میخندد بنفش... و برف میبارد در اندیشه ام و دلم میسوزد بحال دختری که هیچوقت برف گرمش نکرده است و سکوت میکنم گریه ... هذیان میگویم به #یاد #خاطره هایش که #شعر شده امشب در برهوت ثانیه هایم... بنفش میخندم :): #بنفش زیبای من 💜

۱۹ مرداد 1396
15K
#دختر لحظه های #بنفش #میخندد بنفش... و برف میبارد در اندیشه ام و دلم میسوزد بحال دختری که هیچوقت برف گرمش نکرده است و سکوت میکنم گریه ... هذیان میگویم به #یاد #خاطره هایش که ...

#دختر لحظه های #بنفش #میخندد بنفش... و برف میبارد در اندیشه ام و دلم میسوزد بحال دختری که هیچوقت برف گرمش نکرده است و سکوت میکنم گریه ... هذیان میگویم به #یاد #خاطره هایش که #شعر شده امشب در برهوت ثانیه هایم... بنفش میخندم :):

۱۴ مرداد 1396
6K
مدیرعامل بزرگترین مجتمع کشتی سازی کشور بخاطرعدم اعتماد مسئولان به توان داخلی مقابل دوربین خبرنگاران #گریست ! و مردی که #میخندد ...

مدیرعامل بزرگترین مجتمع کشتی سازی کشور بخاطرعدم اعتماد مسئولان به توان داخلی مقابل دوربین خبرنگاران #گریست ! و مردی که #میخندد ...

۲۱ آذر 1395
12K
#سال ها گذشت ما به هم #نرسیدیم جای تو اما،زنی همراه #من است به تو #شباهتی ندارد از تو بهتر #نیست حتی از تو #زیباتر نیست... تنها بخاطر #لجاجتم کار به اینجا رسید، #اما،وقتی #موهایش ...

#سال ها گذشت ما به هم #نرسیدیم جای تو اما،زنی همراه #من است به تو #شباهتی ندارد از تو بهتر #نیست حتی از تو #زیباتر نیست... تنها بخاطر #لجاجتم کار به اینجا رسید، #اما،وقتی #موهایش را باز میکند بی اختیار مثل همیشه تو را #صدا میزنم.... و او #میخندد با ...

۲۸ دی 1394
3K