نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

میتوانم (۴ تصویر)

پرقدرت ترین #جمله : من #میتوانم بزرگترین #دلگرمی: #تشویق زشت ترین ویژگی #شخصیت: #خودخواهی بزرگ ترین #سرمایه طبیعی #انسان: #جوانی مخرب ترین #عادت: #نگرانی و #اضطراب مهلک ترین #سلاح بشر : #زبان موثرترین داروی #خواب ...
عکس بلند

پرقدرت ترین #جمله : من #میتوانم بزرگترین #دلگرمی: #تشویق زشت ترین ویژگی #شخصیت: #خودخواهی بزرگ ترین #سرمایه طبیعی #انسان: #جوانی مخرب ترین #عادت: #نگرانی و #اضطراب مهلک ترین #سلاح بشر : #زبان موثرترین داروی #خواب آور: #آرامش_فکر قوی ترین #نیرو در زندگی: #عشق رضایت بخش ترین #کار: #کمک به دیگران ...

۱۶ دی 1398
7K
#بیا در #آغوشم، بگذار

#بیا در #آغوشم، بگذار " #تـو " را #ببوسم، #میخواهم در #گرمی #آغوشت #بسوزم به #من #نگاه کن، بگذار تا #میتوانم "#تو" را #ببینم، بگذار #دستانت را بگیرم، و در#آغوشت آرام بگیرم....

۱۲ مهر 1396
178
من #میخواهم و من #میتوانم

من #میخواهم و من #میتوانم

۲۳ شهریور 1395
208
#سلام صبح زیبایتان به خیر و شادی از معجزه کلمات استفاده کن... کلمه میتواند تو را مشتاق کند مثل #دوست داشتن. کلمه میتواند تو را سبز کند مثل #خوشحالم. کلمه میتواند تو را زیبا کند ...

#سلام صبح زیبایتان به خیر و شادی از معجزه کلمات استفاده کن... کلمه میتواند تو را مشتاق کند مثل #دوست داشتن. کلمه میتواند تو را سبز کند مثل #خوشحالم. کلمه میتواند تو را زیبا کند مثل #سپاسگزارم. کلمه میتواند تو را پیش ببرد مثل #ایمان دارم. کلمه میتواند تو را ...

۲۸ آذر 1393
72