نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

میبینمش (۵ تصویر)

. تو کل این دنیا و بین این همه آدم فقط یه نفر هست که #عشق منه....💖 . فقط یه نفر هست که وقتی باهاش حرف میزنم تمام وجودم #آروم میشه😍 . فقط یه نفر ...

. تو کل این دنیا و بین این همه آدم فقط یه نفر هست که #عشق منه....💖 . فقط یه نفر هست که وقتی باهاش حرف میزنم تمام وجودم #آروم میشه😍 . فقط یه نفر هست که وقتی #میبینمش دیگه به هیچ چیز نمیتونم فکر کنم ❣ . فقط یه ...

۲۱ مرداد 1397
25K
تو کل این دنیا و بین این همه آدم فقط یه نفر هست که #عشق منه....💖💋 . فقط یه نفر هست که وقتی باهاش حرف میزنم تمام وجودم #آروم میشه....💖💋 . فقط یه نفر هست ...

تو کل این دنیا و بین این همه آدم فقط یه نفر هست که #عشق منه....💖💋 . فقط یه نفر هست که وقتی باهاش حرف میزنم تمام وجودم #آروم میشه....💖💋 . فقط یه نفر هست که وقتی #میبینمش دیگه به هیچ چیز نمیتونم فکر کنم ...💖💋 . فقط یه نفر ...

۲۶ تیر 1396
14K
. تو کل این دنیا و بین این همه آدم فقط یه نفر هست که #عشق منه....💖💋 . فقط یه نفر هست که وقتی باهاش حرف میزنم تمام وجودم #آروم میشه....💖💋 . فقط یه نفر ...

. تو کل این دنیا و بین این همه آدم فقط یه نفر هست که #عشق منه....💖💋 . فقط یه نفر هست که وقتی باهاش حرف میزنم تمام وجودم #آروم میشه....💖💋 . فقط یه نفر هست که وقتی #میبینمش دیگه به هیچ چیز نمیتونم فکر کنم ...💖💋 . فقط یه ...

۱۹ اردیبهشت 1396
11K
تو کل این دنیا و بین این همه آدم فقط یه نفر هست که #عشق منه....💖💋 . فقط یه نفر هست که وقتی باهاش حرف میزنم تمام وجودم #آروم میشه....💖💋 . فقط یه نفر هست ...

تو کل این دنیا و بین این همه آدم فقط یه نفر هست که #عشق منه....💖💋 . فقط یه نفر هست که وقتی باهاش حرف میزنم تمام وجودم #آروم میشه....💖💋 . فقط یه نفر هست که وقتی #میبینمش دیگه به هیچ چیز نمیتونم فکر کنم ...💖💋 . فقط یه نفر ...

۷ آبان 1395
5K
چشمِ خود بستم که دیگر چشمِ مستش ننگرم ناگهان دل داد زد:

چشمِ خود بستم که دیگر چشمِ مستش ننگرم ناگهان دل داد زد:"دیوانه! من #میبینمش....

۱۳ فروردین 1395
1K