نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مِے (۱ تصویر)

بہ معراج مےرسم! بہ هزاران #بهشت،وقتےفرشتہ اے داشت، بر #لبانم، ذرّه ذرّه #مِے ناب مےریخت غزل غزل از نوش #بوسہ_هایش ♡♡

بہ معراج مےرسم! بہ هزاران #بهشت،وقتےفرشتہ اے داشت، بر #لبانم، ذرّه ذرّه #مِے ناب مےریخت غزل غزل از نوش #بوسہ_هایش ♡♡

۵ مرداد 1398
6K