نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مَنـ (۲۷ تصویر)

#مَنـ تَلآش میک‍نَمـ کِهـ{🍃 🌹 } آدَمـِ خوبے بآشَمـ ولے... :|{:white_frowning_face:️:purple_heart:} بَعضے وَقتـآ #دَهَنَمـ{🌙 👅 } هَمکآریـ ن‍ِمیکن‍ِهـ{⚡ ️📿

#مَنـ تَلآش میک‍نَمـ کِهـ{🍃 🌹 } آدَمـِ خوبے بآشَمـ ولے... :|{:white_frowning_face:️:purple_heart:} بَعضے وَقتـآ #دَهَنَمـ{🌙 👅 } هَمکآریـ ن‍ِمیکن‍ِهـ{⚡ ️📿

۲۹ اسفند 1396
33
#او هَستـ#مَنـ هَستَمـ اما#قِسمَتـ نیستـ💔 •••💔

#او هَستـ#مَنـ هَستَمـ اما#قِسمَتـ نیستـ💔 •••💔

۲۰ مهر 1396
10
#مَنـ پِرَنسـِسَمـ👑 پرـنسـسـ مامانـُ بابامـَمـ💇 🙆 🎀

#مَنـ پِرَنسـِسَمـ👑 پرـنسـسـ مامانـُ بابامـَمـ💇 🙆 🎀

۲۹ خرداد 1396
3
#مَنـ دُختَــرمـ 👗 #احـساسـ دارَمـ💗 #ست #آبی

#مَنـ دُختَــرمـ 👗 #احـساسـ دارَمـ💗 #ست #آبی

۲۹ خرداد 1396
4
#قهــوه-اَتـ ســرد نشهـ میخــواهی فــال بگیــرم که بـرمیگرده یـا نه؟ دوسـ داری #قاصدکــ-هــارو راهـیِ راهشـ کنــی؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــ❤ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ قهــوه اتـ را #بیــادش نــوش کنـ...نـوش جانتــ هــوای #دستــ-هایتــ را دارم #یوسفتــ گـــرچه نیستــ اما میدانم پشتــِ ...

#قهــوه-اَتـ ســرد نشهـ میخــواهی فــال بگیــرم که بـرمیگرده یـا نه؟ دوسـ داری #قاصدکــ-هــارو راهـیِ راهشـ کنــی؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــ❤ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ قهــوه اتـ را #بیــادش نــوش کنـ...نـوش جانتــ هــوای #دستــ-هایتــ را دارم #یوسفتــ گـــرچه نیستــ اما میدانم پشتــِ #پلکــ-هایتــ #مــردی با پالتـــویِ بلند که دستشـ #لای_مـــوهایتــ هستــ زندگـی میکند.. ❤ بـویِ #بهــار می ...

۲۱ اردیبهشت 1396
331
#با نِگاهـ کَردنـ #بهـ گُذَشتَمـ|🌀 | #دَر مورِدَمـ #قِضاوَتـ نَکنـ|🌹 | #مَنـ دیگِهـ #اونـ ــجـا نیستَمـ

#با نِگاهـ کَردنـ #بهـ گُذَشتَمـ|🌀 | #دَر مورِدَمـ #قِضاوَتـ نَکنـ|🌹 | #مَنـ دیگِهـ #اونـ ــجـا نیستَمـ

۸ اسفند 1395
56
#با نِگاهـ کَردنـ #بهـ گُذَشتَمـ|🌀 | #دَر مورِدَمـ #قِضاوَتـ نَکنـ|🌹 | #مَنـ دیگِهـ #اونـ ــجـا نیستَمـ

#با نِگاهـ کَردنـ #بهـ گُذَشتَمـ|🌀 | #دَر مورِدَمـ #قِضاوَتـ نَکنـ|🌹 | #مَنـ دیگِهـ #اونـ ــجـا نیستَمـ

۲۸ بهمن 1395
116
ɨ ∂оη'τ ԋατε уоυ Ι jυsτ нατε ι ¢αη'τ нανε уоυ... ترجمهـ: #مَنـ اَز تو مُتِنَفِر نیستَمـ مَنـ فَقَط اَز اینـ مُتِنَفِرَمـ کِهـ نِمیتونَمـ تورو داشتِهـ بآشَمـ...🌚 🍃

ɨ ∂оη'τ ԋατε уоυ Ι jυsτ нατε ι ¢αη'τ нανε уоυ... ترجمهـ: #مَنـ اَز تو مُتِنَفِر نیستَمـ مَنـ فَقَط اَز اینـ مُتِنَفِرَمـ کِهـ نِمیتونَمـ تورو داشتِهـ بآشَمـ...🌚 🍃

۳۰ دی 1395
15
#مَنـ از خُــ💔 ــدا تنهــاترَمـ . . . (:♥ @amr_hsin

#مَنـ از خُــ💔 ــدا تنهــاترَمـ . . . (:♥ @amr_hsin

۱۴ آبان 1395
7
خـدایـا مــواظـبــشـــ بـاشـــ :) آخـهـ هــنـوز دوســشــ دارمـ :) مـنـــ کـهــ نــتـونــســـتـــمـ :) نــگــهـــشـ دارمــ :) تـــو پــیــشـشـ بـاشـ :) #مَنـ هَنوزَمـ دوسِشْ دآرمـ :)

خـدایـا مــواظـبــشـــ بـاشـــ :) آخـهـ هــنـوز دوســشــ دارمـ :) مـنـــ کـهــ نــتـونــســـتـــمـ :) نــگــهـــشـ دارمــ :) تـــو پــیــشـشـ بـاشـ :) #مَنـ هَنوزَمـ دوسِشْ دآرمـ :)

۳۰ مرداد 1395
31
#مَنـ گُفتِهـ بودَمـ بَدَمـ: :) #خُودِشـونـ بآوَرْ نـَکردَنـ :)

#مَنـ گُفتِهـ بودَمـ بَدَمـ: :) #خُودِشـونـ بآوَرْ نـَکردَنـ :)

۱۷ مرداد 1395
9
#خُوبے #مَنـ # بآزتآبـ# نَدآرِهـ ﺻﻔﺖ ” ﻋﻘـﺪﻩ ﺍﯼ ” ﺭﻭ ﺍﮔﻪ ﺍﺯ ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺬﻑ ﮐﻨﻦ بعضیاااا ﺭﺳــــﻤﺄ ﺑﯽ ﻫﻮﯾــﺖ ﻣﯽ شن

#خُوبے #مَنـ # بآزتآبـ# نَدآرِهـ ﺻﻔﺖ ” ﻋﻘـﺪﻩ ﺍﯼ ” ﺭﻭ ﺍﮔﻪ ﺍﺯ ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺬﻑ ﮐﻨﻦ بعضیاااا ﺭﺳــــﻤﺄ ﺑﯽ ﻫﻮﯾــﺖ ﻣﯽ شن

۲۱ تیر 1395
88
#مَنـ#اعتراضـ#دارم این ینی چی؟ چرا من12000نفر فالو میکنم و فقط 1700نفر منو فالو میکنن؟ اون 10000نفر کجان؟ چرا من 200لایک دارم؟ در صورتی که 1700نفر فالوور دارم؟ یکی به من توضیح بده هر قدر فکر ...

#مَنـ#اعتراضـ#دارم این ینی چی؟ چرا من12000نفر فالو میکنم و فقط 1700نفر منو فالو میکنن؟ اون 10000نفر کجان؟ چرا من 200لایک دارم؟ در صورتی که 1700نفر فالوور دارم؟ یکی به من توضیح بده هر قدر فکر میکنم نمیتونم خودمو قانع کنم. #soGi #اکیپ_مخوف

۳ خرداد 1395
27
#تـ ـوے دُنیاے #مَنـ هَمیشهْہـ #بَرقـ رَفتْہـ #هَمہـْ جا تاریکْہـ #:)

#تـ ـوے دُنیاے #مَنـ هَمیشهْہـ #بَرقـ رَفتْہـ #هَمہـْ جا تاریکْہـ #:)

۲۸ اردیبهشت 1395
5
#مَنـ تَنہامـ بِبیـنـ

#مَنـ تَنہامـ بِبیـنـ

۲۳ اردیبهشت 1395
9
#مَنـ تَلآش میک‍نَمـ کِهـ آدَمـِ خوبے

#مَنـ تَلآش میک‍نَمـ کِهـ آدَمـِ خوبے

۲۲ فروردین 1395
7
#مَنـ زندگیـ نِمیـکُنم |•فقـطـ میـرمـ بهـ آخر بِرِسـمـ #

#مَنـ زندگیـ نِمیـکُنم |•فقـطـ میـرمـ بهـ آخر بِرِسـمـ #

۲ دی 1394
9