نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مو‌لانا‌امیرالمومنین‌حیدر (۱ تصویر)

#مو‌لانا‌امیرالمومنین‌حیدر❤️ کافرانی که به دست تو مسلمان شده اند یک شبه با نفست حافظ قرآن شده اند ذره هایی که فقط دور تو میچرخیدند به فلک رفته و خورشید درخشان شده اند #فقط‌حیدر‌امیرالمومنین‌است😍

#مو‌لانا‌امیرالمومنین‌حیدر❤️ کافرانی که به دست تو مسلمان شده اند یک شبه با نفست حافظ قرآن شده اند ذره هایی که فقط دور تو میچرخیدند به فلک رفته و خورشید درخشان شده اند #فقط‌حیدر‌امیرالمومنین‌است😍

۲۷ خرداد 1398
6K