نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مولانا (۱۸۱۲ تصویر)

ای آرزویِ جانم از ما سلام بادت... #مولانا

ای آرزویِ جانم از ما سلام بادت... #مولانا

۱۶ ساعت پیش
4K
غایب مبادا صورتَت یک دَم ز پیش چشم ما ... 🖋 #مولانا

غایب مبادا صورتَت یک دَم ز پیش چشم ما ... 🖋 #مولانا

۱۷ ساعت پیش
4K
‌ ای ز خیال‌های تو گشته خیال عاشقان خیل خیال این بود تا چه بود جمال تو زهر بود شکر شود سنگ بود گهر شود شام بود سحر شود از کرم خصال تو #مولانا

‌ ای ز خیال‌های تو گشته خیال عاشقان خیل خیال این بود تا چه بود جمال تو زهر بود شکر شود سنگ بود گهر شود شام بود سحر شود از کرم خصال تو #مولانا

۱ روز پیش
6K
امشب شب من بسی ضعیف و زار است امشب شب پرداختن اسرار است اسرار دلم جمله خیال یار است ای شب بگذر زود که ما را کار است #مولانا

امشب شب من بسی ضعیف و زار است امشب شب پرداختن اسرار است اسرار دلم جمله خیال یار است ای شب بگذر زود که ما را کار است #مولانا

۱ روز پیش
5K
گم شدن در گم شدن دین منست نیستی در هست آیین منست تا پیاده می‌روم در کوی دوست سبز خنگ چرخ در زین منست چون به یک دم صد جهان واپس کنم بنگرم گام نخستین ...

گم شدن در گم شدن دین منست نیستی در هست آیین منست تا پیاده می‌روم در کوی دوست سبز خنگ چرخ در زین منست چون به یک دم صد جهان واپس کنم بنگرم گام نخستین منست من چرا گرد جهان گردم چو دوست در میان جان شیرین منست شمس تبریزی ...

۱ روز پیش
8K
ای یار بکش دستم آن‌جا که تو آن جایی... #مولانا

ای یار بکش دستم آن‌جا که تو آن جایی... #مولانا

۲ روز پیش
5K
جز تو دگری نجویم و کو دگری ...؟! #مولانا

جز تو دگری نجویم و کو دگری ...؟! #مولانا

۲ روز پیش
6K
‌ اگر جز تو سَری دارم سزاوار سَرِ دارم وگر جز دامنت گیرم بریده باد این دستم #مولانا

‌ اگر جز تو سَری دارم سزاوار سَرِ دارم وگر جز دامنت گیرم بریده باد این دستم #مولانا

۲ روز پیش
6K
دیده از خلق ببستم ، چو جمالش دیدم مست بخشایش او گشتم و جان بخشیدم #مولانا عصـــرتون ناب

دیده از خلق ببستم ، چو جمالش دیدم مست بخشایش او گشتم و جان بخشیدم #مولانا عصـــرتون ناب

۲ روز پیش
4K
از دوست بوسه‌ای و ز ما ... سجده صد هزار... #مولانا

از دوست بوسه‌ای و ز ما ... سجده صد هزار... #مولانا

۲ روز پیش
5K
جز من ؛ اگرت عاشق و شیداست ؛ بگو... #مولانا

جز من ؛ اگرت عاشق و شیداست ؛ بگو... #مولانا

۲ روز پیش
5K
من چه گویم یک رگم هشیار نیست شرح آن یاری که او را یار نیست شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دگر #مولانا

من چه گویم یک رگم هشیار نیست شرح آن یاری که او را یار نیست شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دگر #مولانا

۲ روز پیش
8K
عشق جان است، عشق تو جان تر لطف درمـان وز تو درمـان تر ...❥🌷❥ جان سپردن به عشق آسان است وز پـی عشق توست آسـان تر ...❥🌷❥ #مولانا

عشق جان است، عشق تو جان تر لطف درمـان وز تو درمـان تر ...❥🌷❥ جان سپردن به عشق آسان است وز پـی عشق توست آسـان تر ...❥🌷❥ #مولانا

۳ روز پیش
5K
‌ تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را نفسی یار شرابم نفسی یار کبابم چو در این دور خرابم چه کنم ...

‌ تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را نفسی یار شرابم نفسی یار کبابم چو در این دور خرابم چه کنم دور زمان را #مولانا

۳ روز پیش
4K
تا با غمِ عشقِ تو مرا کار افتاد بیچاره دلم در غمِ بسیار افتاد بسیار فتاده بود اندر غمِ عشق اما نه چنین زار که این بار افتاد #مولانا

تا با غمِ عشقِ تو مرا کار افتاد بیچاره دلم در غمِ بسیار افتاد بسیار فتاده بود اندر غمِ عشق اما نه چنین زار که این بار افتاد #مولانا

۳ روز پیش
4K
انکه بی یار کند، یار شود، یار تویی ! آنکه دل داده شود، دل ببرد، باز تویی...😅🙈 #مولانا #cafe nice

انکه بی یار کند، یار شود، یار تویی ! آنکه دل داده شود، دل ببرد، باز تویی...😅🙈 #مولانا #cafe nice

۳ روز پیش
6K
حضرت عشق! بفرما که دلم خانه توست سرعقل آمده هر بنده که دیوانه توست!! #مولانا ‌‌‌‌

حضرت عشق! بفرما که دلم خانه توست سرعقل آمده هر بنده که دیوانه توست!! #مولانا ‌‌‌‌

۳ روز پیش
7K
دل نیست !

دل نیست !" هر آن دل " که دلارام ندارد ! بی روی دلارام ، دل ، آرام ندارد ..! #مولانا -------*‌‌l 🍃🌺🍃l*-------

۳ روز پیش
4K
‌ هر صبح زعشق تو ، این عقل شود شیدا...! #مولانا

‌ هر صبح زعشق تو ، این عقل شود شیدا...! #مولانا

۵ روز پیش
8K
گفتم که کجا بود مها خانهٔ تو گفتا که دل خراب مستانهٔ تو من خورشیدم درون ویرانه روم ای مست، خراب باد کاشانهٔ تو #مولانا صبح آدینه تون به عشـــق عیـــدتون مبــارڪ🌹🌹🌹

گفتم که کجا بود مها خانهٔ تو گفتا که دل خراب مستانهٔ تو من خورشیدم درون ویرانه روم ای مست، خراب باد کاشانهٔ تو #مولانا صبح آدینه تون به عشـــق عیـــدتون مبــارڪ🌹🌹🌹

۵ روز پیش
8K