نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مولانای_جان (۸۶۶ تصویر)

ای باد بی‌آرام ما با گل بگو پیغام ما کای گل گریز اندر شکر چون گشتی از گلشن جدا #مولانای_جان

ای باد بی‌آرام ما با گل بگو پیغام ما کای گل گریز اندر شکر چون گشتی از گلشن جدا #مولانای_جان

۲۰ آذر 1398
661
‌ از بهر خدا بنگر در روی چو زر جانا هر جا که روی ما را با خویش ببر جانا چون در دل ما آیی تو دامن خود برکش تا جامه نیالایی از خون جگر ...

‌ از بهر خدا بنگر در روی چو زر جانا هر جا که روی ما را با خویش ببر جانا چون در دل ما آیی تو دامن خود برکش تا جامه نیالایی از خون جگر جانا ای ماه برآ آخر بر کوری مه رویان ابری سیه اندرکش در روی قمر ...

۱۹ آذر 1398
2K
جان و دلم ساکن‌است زآنکه دل و جانم اوست... #مولانای_جان

جان و دلم ساکن‌است زآنکه دل و جانم اوست... #مولانای_جان

۵ آذر 1398
51
🌾دلتنگم و دیدار تو درمان من است بی رنگ رخت زمانه زندان من است برهیچ دلی مبـاد وبر هیچ تنی آنچ از غم هجران توبر جان من است #مولانای_جان #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾دلتنگم و دیدار تو درمان من است بی رنگ رخت زمانه زندان من است برهیچ دلی مبـاد وبر هیچ تنی آنچ از غم هجران توبر جان من است #مولانای_جان #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۱۸ آبان 1398
86
چون به دست ما سپارد زلف مشک افشان خویش پیش مشک افشان او شاید که جان قربان کنیم #مولانای_جان

چون به دست ما سپارد زلف مشک افشان خویش پیش مشک افشان او شاید که جان قربان کنیم #مولانای_جان

۱۰ آبان 1398
92
یک ﺩﻡ ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ... ﺩﺳﺘﯽ ﺑﭽﺮﺧﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﻭ... ﭼﺮﺧﯽ ﺑﺰﻥ... ﻣﺴﺘﯽ ﻧﻤﺎ... ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﺸﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﻭ... . 👤 #مولانای_جان .

یک ﺩﻡ ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ... ﺩﺳﺘﯽ ﺑﭽﺮﺧﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﻭ... ﭼﺮﺧﯽ ﺑﺰﻥ... ﻣﺴﺘﯽ ﻧﻤﺎ... ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﺸﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﻭ... . 👤 #مولانای_جان .

۹ آبان 1398
100
‌رقصی چنین میانه میدانم آرزوست.. #رقص_سماع بزرگداشت شاعر شوریده حال #مولانای_جان گرامی باد♥️
عکس بلند

‌رقصی چنین میانه میدانم آرزوست.. #رقص_سماع بزرگداشت شاعر شوریده حال #مولانای_جان گرامی باد♥️

۸ مهر 1398
132
هر لحظه گوید شاه دین: « آری چنین و صد چنین پیدا شدی گر زانک من در بند بردا بر دمی » #مولانای_جان

هر لحظه گوید شاه دین: « آری چنین و صد چنین پیدا شدی گر زانک من در بند بردا بر دمی » #مولانای_جان

۳۱ شهریور 1398
55
خواهی که اندر جان رسی، در دولت خندان رسی می‌باش خندان همچو گل، گر لطف بینی گر جفا #مولانای_جان

خواهی که اندر جان رسی، در دولت خندان رسی می‌باش خندان همچو گل، گر لطف بینی گر جفا #مولانای_جان

۳۱ شهریور 1398
64
#مولانا #KAM #kk_k20 #شعر #عشق چندانک خواهی درنگر در من که نشناسی مرا زیرا از آن کم دیده‌ای من صدصفت گردیده‌ام در دیده من اندرآ وز چشم من بنگر مرا زیرا برون از دیده‌ها منزلگهی ...

#مولانا #KAM #kk_k20 #شعر #عشق چندانک خواهی درنگر در من که نشناسی مرا زیرا از آن کم دیده‌ای من صدصفت گردیده‌ام در دیده من اندرآ وز چشم من بنگر مرا زیرا برون از دیده‌ها منزلگهی بگزیده‌ام #مولانای_جان

۲۶ شهریور 1398
130
گوشم شنید قصه ایمان... #و_مست_شد... کو قسم چشم صورت... #ایمانم_آرزوست... #مولانای_جان🌷 یکشنبه بیست و چهارم #شهریور ۱۳۹۸ ساعت بیست : هفت دقیقه #بوقت مطب دکتر ۱۹۲۶

گوشم شنید قصه ایمان... #و_مست_شد... کو قسم چشم صورت... #ایمانم_آرزوست... #مولانای_جان🌷 یکشنبه بیست و چهارم #شهریور ۱۳۹۸ ساعت بیست : هفت دقیقه #بوقت مطب دکتر ۱۹۲۶

۲۴ شهریور 1398
136
چون چنین است صنم پند مده عاشق را آهن سرد چه کوبی که وی از پند گذشت تو چه پرسیش که چونی و چگونه است دلت منزل عشق از آن حال که پرسند گذشت #مولانای_جان

چون چنین است صنم پند مده عاشق را آهن سرد چه کوبی که وی از پند گذشت تو چه پرسیش که چونی و چگونه است دلت منزل عشق از آن حال که پرسند گذشت #مولانای_جان

۲۳ شهریور 1398
83
#گر تو بنمی خسپی بنشین تو که من خفتم تو قصه خود می گو من قصه خود گفتم #مولانای_جان 🌹 شب بر شما پر عشــــ❤️ـــــــق🍃

#گر تو بنمی خسپی بنشین تو که من خفتم تو قصه خود می گو من قصه خود گفتم #مولانای_جان 🌹 شب بر شما پر عشــــ❤️ـــــــق🍃

۲۷ مرداد 1398
68
#جان من و جان تو را ، هر دو بهم دوخت قضا... #مولانای_جان 🌹

#جان من و جان تو را ، هر دو بهم دوخت قضا... #مولانای_جان 🌹

۲۷ مرداد 1398
53
‍ 🍁 #مولانای_جان 🌾ای شده از جفای تو جانب چرخ دود من جور مکن که بشنود شاد شود حسود من بیش مکن تو دود را شاد مکن حسود را وه که چه شاد می شود ...

‍ 🍁 #مولانای_جان 🌾ای شده از جفای تو جانب چرخ دود من جور مکن که بشنود شاد شود حسود من بیش مکن تو دود را شاد مکن حسود را وه که چه شاد می شود از تلف وجود من تلخ مکن امید من ای شکر سپید من تا ندرم ز ...

۲۶ مرداد 1398
139
من عدوم مر ترا با من مپیچ نبود از رای عدو پیروز هیچ رو کسی جو که ترا او هست دوست دوست بهر دوست لاشک خیرجوست #مولانای_جان @molana79

من عدوم مر ترا با من مپیچ نبود از رای عدو پیروز هیچ رو کسی جو که ترا او هست دوست دوست بهر دوست لاشک خیرجوست #مولانای_جان @molana79

۱۵ مرداد 1398
51
#از دلبر ما نشان که دارد در خانه مهی نهان که دارد بی دیده جمال او که بیند بیرون ز جهان جهان که دارد #مولانای_جان 🌹

#از دلبر ما نشان که دارد در خانه مهی نهان که دارد بی دیده جمال او که بیند بیرون ز جهان جهان که دارد #مولانای_جان 🌹

۱۲ مرداد 1398
72
#جان من و جان تو را ، هر دو بهم دوخت قضا... #مولانای_جان 🌹

#جان من و جان تو را ، هر دو بهم دوخت قضا... #مولانای_جان 🌹

۱۲ مرداد 1398
53
#شمس تبریزی مرا کردی خراب هم تو ساقی،هم تو مِی،هم مِی فروش...! #مولانای_جان 🌹

#شمس تبریزی مرا کردی خراب هم تو ساقی،هم تو مِی،هم مِی فروش...! #مولانای_جان 🌹

۱۲ مرداد 1398
50
#بشنو زدل زنده‌ی شمس الحق تبریز از دوست بجز وعده‌ی دیدار نداریم #مولانای_جان

#بشنو زدل زنده‌ی شمس الحق تبریز از دوست بجز وعده‌ی دیدار نداریم #مولانای_جان

۱۲ مرداد 1398
69