نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مولانای_جان (۸۰۵ تصویر)

#از جسم گریزان شدم از روح به پرهیز سوگند ندانم ،نه از اینم ،نه از آنم #مولانای_جان 🌹

#از جسم گریزان شدم از روح به پرهیز سوگند ندانم ،نه از اینم ،نه از آنم #مولانای_جان 🌹

۲۲ ساعت پیش
4K
#از چشم ساحر تو گشتیم شاعر تو عذر عظیم دارم در عشق خوش عذاری #مولانای_جان 🌹

#از چشم ساحر تو گشتیم شاعر تو عذر عظیم دارم در عشق خوش عذاری #مولانای_جان 🌹

۲۲ ساعت پیش
4K
#ای مطرب عشق شمس دینم جان تو که بازگو همین را چون می‌نرسم به دستبوسش بر خاک همی‌زنم جبین را #مولانای_جان 🌹

#ای مطرب عشق شمس دینم جان تو که بازگو همین را چون می‌نرسم به دستبوسش بر خاک همی‌زنم جبین را #مولانای_جان 🌹

۲۳ ساعت پیش
5K
#عشق شاخیست ز دریا که درآید در دل جای دریا و گهر ، سینه تنگی نبود #مولانای_جان 🌹

#عشق شاخیست ز دریا که درآید در دل جای دریا و گهر ، سینه تنگی نبود #مولانای_جان 🌹

۲۳ ساعت پیش
4K
#بس کن و صید مکن آنکه نیرزد به شکار که خیال شب و شب هم ز سحر بگریزد... #مولانای_جان 🌹 #شب_خوش

#بس کن و صید مکن آنکه نیرزد به شکار که خیال شب و شب هم ز سحر بگریزد... #مولانای_جان 🌹 #شب_خوش

۲۳ ساعت پیش
4K
‌دلا نزد کسی بنشین... که او از دل خبر دارد... به زیر آن درختی رو... که او گل‌های تر دارد..‌. #مولانای_جان

‌دلا نزد کسی بنشین... که او از دل خبر دارد... به زیر آن درختی رو... که او گل‌های تر دارد..‌. #مولانای_جان

۱ روز پیش
4K
#چو اندر نیستی هستست و در هستی نباشد هست بیامد آتشی در جان،بسوزانید هستش را #مولانای_جان 🌹

#چو اندر نیستی هستست و در هستی نباشد هست بیامد آتشی در جان،بسوزانید هستش را #مولانای_جان 🌹

۲ روز پیش
27K
#جفات نیز شکروار چاشنی دارد زهی جفا که در او صد هزار گنج وفاست #مولانای_جان 🌹

#جفات نیز شکروار چاشنی دارد زهی جفا که در او صد هزار گنج وفاست #مولانای_جان 🌹

۲ روز پیش
26K
#تو جان جان جهانی و نام تو #عشق است هر آنکه از تو پری یافت،بر علو گردد #مولانای_جان 🌹

#تو جان جان جهانی و نام تو #عشق است هر آنکه از تو پری یافت،بر علو گردد #مولانای_جان 🌹

۲ روز پیش
27K
#تو خورشیدی و یا زهره و یا ماهی نمی‌دانم! وزین سرگشته لیلی چه می خواهی نمی‌دانم! #مولانای_جان🌹

#تو خورشیدی و یا زهره و یا ماهی نمی‌دانم! وزین سرگشته لیلی چه می خواهی نمی‌دانم! #مولانای_جان🌹

۲ روز پیش
20K
نیست عزرائیل را دست و رهی بر عاشقان عاشقانِ عشق را هم عشق و سودا می‌کشد #مولانای_جان 🌹

نیست عزرائیل را دست و رهی بر عاشقان عاشقانِ عشق را هم عشق و سودا می‌کشد #مولانای_جان 🌹

۲ روز پیش
7K
#هر طرفی‌ام بجو ،هر چه بخواهی بگو ره نبری تار مو، تا ننمایم هدی #مولانای_جان 🌹

#هر طرفی‌ام بجو ،هر چه بخواهی بگو ره نبری تار مو، تا ننمایم هدی #مولانای_جان 🌹

۲ روز پیش
6K
#هر چه غیر خیال معشوقست خار عشقست ،اگر بود گلزار #مولانای_جان 🌹

#هر چه غیر خیال معشوقست خار عشقست ،اگر بود گلزار #مولانای_جان 🌹

۲ روز پیش
6K
#تو هستی من شدی از آنی همه من... #مولانای_جان 🌹

#تو هستی من شدی از آنی همه من... #مولانای_جان 🌹

۲ روز پیش
7K
#تا درد نیابی تو به درمان نرسی تا جان ندهی به وصل جانان نرسی تا همچو خلیل اندر آتش نروی چون خضر به سرچشمهٔ حیوان نرسی #مولانای_جان 🌹

#تا درد نیابی تو به درمان نرسی تا جان ندهی به وصل جانان نرسی تا همچو خلیل اندر آتش نروی چون خضر به سرچشمهٔ حیوان نرسی #مولانای_جان 🌹

۲ روز پیش
6K
#هر که اندر کار تو شد مرگ‌دوست بر دل تو بی کراهت دوست اوست #مولانای_جان 🌹

#هر که اندر کار تو شد مرگ‌دوست بر دل تو بی کراهت دوست اوست #مولانای_جان 🌹

۲ روز پیش
6K
#از آتش عشق دوست تفها بزنید وان آتش را در این علفها بزنید آن چنگ غمش چو پای ما بگرفتست ما را به مثل بر همه دفها بزنید #مولانای_جان 🌹

#از آتش عشق دوست تفها بزنید وان آتش را در این علفها بزنید آن چنگ غمش چو پای ما بگرفتست ما را به مثل بر همه دفها بزنید #مولانای_جان 🌹

۲ روز پیش
8K
#ذاتت عسل است ای جان گفتت عسلی دیگر ای‌عشق تو را در جان،هر دم‌عملی دیگر #مولانای_جان 🌹

#ذاتت عسل است ای جان گفتت عسلی دیگر ای‌عشق تو را در جان،هر دم‌عملی دیگر #مولانای_جان 🌹

۲ روز پیش
5K
#گر خواب و قرار رفت، غم نیست دولت بر ماست چون تو هستی #مولانای_جان 🌹

#گر خواب و قرار رفت، غم نیست دولت بر ماست چون تو هستی #مولانای_جان 🌹

۲ روز پیش
5K
گر آهنست دل تو ز سختی‌اش مَگِریْ که صیقلِ کرمش آینه صفا سازد... #مولانای_جان 🌹

گر آهنست دل تو ز سختی‌اش مَگِریْ که صیقلِ کرمش آینه صفا سازد... #مولانای_جان 🌹

۲ روز پیش
4K