نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

موقر (۲ تصویر)

من نه آنقدر‌ #دلبرم که دل تمام #شهر از صدایم بلرزد.. نه آنقدر #موقر که یادم نرود #دختر ‌نباید بلند بلند بخندد.. نه آنقدر‌ #فیلسوف که راجع به #کتاب های خوانده و نخوانده ام داد ...

من نه آنقدر‌ #دلبرم که دل تمام #شهر از صدایم بلرزد.. نه آنقدر #موقر که یادم نرود #دختر ‌نباید بلند بلند بخندد.. نه آنقدر‌ #فیلسوف که راجع به #کتاب های خوانده و نخوانده ام داد #سخن‌ بدهم.. نه آنقدر #بزرگ که بتوانم بجای #شکلات وقتی به #کافه میرویم خانمانه قهوه ...

۶ آذر 1395
8K
هر چه کردم نشدم از تو #جدا- بدتر شد گفته بودم بزنم #قید- تو را بدتر شد مثلا خواستم این بار #موقر- باشم و به جای,تو,بگویم که شما #بدتر-شد- آسمان #وقت-قرار- من و تو ابری ...

هر چه کردم نشدم از تو #جدا- بدتر شد گفته بودم بزنم #قید- تو را بدتر شد مثلا خواستم این بار #موقر- باشم و به جای,تو,بگویم که شما #بدتر-شد- آسمان #وقت-قرار- من و تو ابری بود تازه با رفتن تو #وضع-هوا- بدتر شد چاره #دارو-و-دوا- نیست که حال بد من ...

۱۸ مرداد 1395
4K