نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

موجی (۳ تصویر)

#برشی_از_یک_کتاب 📚 روزی روزگاری #موجی #عاشق #صخره ای بود که جایی میان #دریا قد برافراشته بود. موج، کف بر لب و از خود بی خود، دائما دور صخره می چرخید و شب و روز بر ...
عکس بلند

#برشی_از_یک_کتاب 📚 روزی روزگاری #موجی #عاشق #صخره ای بود که جایی میان #دریا قد برافراشته بود. موج، کف بر لب و از خود بی خود، دائما دور صخره می چرخید و شب و روز بر آن #بوسه می زد و #نوازشش می کرد. هر روز و شب #گریه کنان از ...

۲۶ اردیبهشت 1398
451
#این‌معجزه‌ی‌توست😊 🌟 #که‌پاییزقشنگ‌است😍 🍁 هر شاخه‌ی با برگ.گلاویز قشنگ است🍃 هر خش‌خش.خوشبختی و هر نم‌نم.باران🍁 🌧 تا یاد.توام.هرکس و هرچیز.قشنگ است😊 #کم‌صبرم و #کم‌حوصله دور از.تو، غمی نیست🙁 پیمانه‌ی.من پیش.تو لبریز.قشنگ است😙 #موجی که نَپیوست ...

#این‌معجزه‌ی‌توست😊 🌟 #که‌پاییزقشنگ‌است😍 🍁 هر شاخه‌ی با برگ.گلاویز قشنگ است🍃 هر خش‌خش.خوشبختی و هر نم‌نم.باران🍁 🌧 تا یاد.توام.هرکس و هرچیز.قشنگ است😊 #کم‌صبرم و #کم‌حوصله دور از.تو، غمی نیست🙁 پیمانه‌ی.من پیش.تو لبریز.قشنگ است😙 #موجی که نَپیوست به #ساحل به من آموخت🌊 🍃 در عین #توانستن ــ پرهیز.قشنگ است🌷 #بنشین و تماشا ...

۱۶ آذر 1397
238
غرورت رو شکستن صبر کردی چه تحقیرا و توهین ها شنیدی بذار خالی کنن این عقده ها رو تو حتی زنده هم باشی شهیدی تو مثل لشکر پرشور همت تو اوج حمله هاتم باشکوهی بذار ...

غرورت رو شکستن صبر کردی چه تحقیرا و توهین ها شنیدی بذار خالی کنن این عقده ها رو تو حتی زنده هم باشی شهیدی تو مثل لشکر پرشور همت تو اوج حمله هاتم باشکوهی بذار دنیا بگن موجی مهم نیست همین بسه برای من تو کوهی کسی باور نداره خونوادت ...

۷ مهر 1394
72