نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مهسا_تیموری (۶ تصویر)

آرزویم فقط این است زمان برگردد تیرهایی که رهاشد به کمان برگردد سالها منتظر سوت قطارم که کسی باسلام و گل سرخ و چمدان برگردد من نوشتم که تورا دوست ندارم ای کاش نامه ام ...

آرزویم فقط این است زمان برگردد تیرهایی که رهاشد به کمان برگردد سالها منتظر سوت قطارم که کسی باسلام و گل سرخ و چمدان برگردد من نوشتم که تورا دوست ندارم ای کاش نامه ام گم بشود، نامه رسان برگردد روی تنهایی دنیا اگر افتاده به من باید امروز ورقهای ...

۱۸ شهریور 1397
12K
پیرمردی به غزل های من ایمان آورد به سفر رفت و قسم خورد جوان برگردد #مهسا_تیموری

پیرمردی به غزل های من ایمان آورد به سفر رفت و قسم خورد جوان برگردد #مهسا_تیموری

۹ اردیبهشت 1396
3K
پیرمردی به غزل های من ایمان آورد به سفر رفت و قسم خورد جوان برگردد #مهسا_تیموری

پیرمردی به غزل های من ایمان آورد به سفر رفت و قسم خورد جوان برگردد #مهسا_تیموری

۶ اردیبهشت 1396
4K
باید بسوزانم تمــــام نامـــــه هایت را دیگر مرور خاطرات تو خود آزاری است #مهسا_تیموری #روحم_به‌تو_صد_نامه_نوشت_و_نفرستاد

باید بسوزانم تمــــام نامـــــه هایت را دیگر مرور خاطرات تو خود آزاری است #مهسا_تیموری #روحم_به‌تو_صد_نامه_نوشت_و_نفرستاد

۲۶ اسفند 1395
4K
توی این خانه کسی بعد تو تنها مانده... دهن پنجره از رفتن تو وا مانده......... #مهسا_تیموری

توی این خانه کسی بعد تو تنها مانده... دهن پنجره از رفتن تو وا مانده......... #مهسا_تیموری

۲۱ آذر 1395
3K
#باور_شناخت_ایمان_آگاهے_و_بعد_رد_احساس..... وقتی از باور پروانه شدن سرشاریم دل به تاریکی این پیله چرا بسپاریم؟ سنگ باشیم ولی در تن کوهی مغرور دست از دشمنی آینه ها برداریم بعد از این بین سکوت من و لبخند ...

#باور_شناخت_ایمان_آگاهے_و_بعد_رد_احساس..... وقتی از باور پروانه شدن سرشاریم دل به تاریکی این پیله چرا بسپاریم؟ سنگ باشیم ولی در تن کوهی مغرور دست از دشمنی آینه ها برداریم بعد از این بین سکوت من و لبخند شما رازهایی که شنیدیم، نگه می داریم تا اگر از غم پاییز پریشان بودیم دست ...

۲۵ مهر 1395
3K