نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مهدی_ثامنی_راد (۱ تصویر)

❝ بـرای خـدمـت بـه مـردم مـحـروم تـابـسـتـان هـا گـروه جـهـادی تـشـکـیـل مـی داد و در زلـزلـه ورزقـان با هـمـسـرش رفـت 🕊 #شهید_مدافع_حرم #مهدی_ثامنی_راد

❝ بـرای خـدمـت بـه مـردم مـحـروم تـابـسـتـان هـا گـروه جـهـادی تـشـکـیـل مـی داد و در زلـزلـه ورزقـان با هـمـسـرش رفـت 🕊 #شهید_مدافع_حرم #مهدی_ثامنی_راد

۲۳ آبان 1396
7K