نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مهدیه_صدر (۲ تصویر)

ساعتها به شکلِ مَشکوکی جُفت رُخ میدهند.. دو فَرضیه موجود است.. یا میخواهند جُفت‌بودنشان را به رُخِ من بکشند و یا .. یَعنی مُمکن است فَرضیه‌ای که همه به آن مُعتقدند ، رُخ دهد؟

ساعتها به شکلِ مَشکوکی جُفت رُخ میدهند.. دو فَرضیه موجود است.. یا میخواهند جُفت‌بودنشان را به رُخِ من بکشند و یا .. یَعنی مُمکن است فَرضیه‌ای که همه به آن مُعتقدند ، رُخ دهد؟

۲۰ ساعت پیش
4K
ما دُخترا عادَت داریم حِرص در بیاریم ... مخصوصاً وقتی میبینیم کسی خاطرخواهِمون شده ! وقتی ببینیم اون خاطرخواه ، روی فلان آدمِ اطرافمون حساسه بیشتر حرص درمیاریم ... شما پسرا چه میدونید وقتی اسمی ...

ما دُخترا عادَت داریم حِرص در بیاریم ... مخصوصاً وقتی میبینیم کسی خاطرخواهِمون شده ! وقتی ببینیم اون خاطرخواه ، روی فلان آدمِ اطرافمون حساسه بیشتر حرص درمیاریم ... شما پسرا چه میدونید وقتی اسمی که شما روش حساسید رو میبریم و شما چپ چپ نگاه میکنین چه حالِ خوشی ...

۶ شهریور 1397
12K