نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

من_هم_تروریستم (۵ تصویر)

اگر سپاهی بودن یعنی #شهید_حججی و جوانان جهادی امدادرسان، نام من راهم با افتخار در لیست تروریست ها قرار دهید! همرنگ این جماعت شدن افتخار بزرگیست ‌ #من_هم_تروریستم #سپاه_پاسداران #سپاه

اگر سپاهی بودن یعنی #شهید_حججی و جوانان جهادی امدادرسان، نام من راهم با افتخار در لیست تروریست ها قرار دهید! همرنگ این جماعت شدن افتخار بزرگیست ‌ #من_هم_تروریستم #سپاه_پاسداران #سپاه

۲۱ فروردین 1398
273
🔺اگر سپاهی بودن یعنی #شهید_حججی و جوانان جهادی امدادرسان، نام من راهم با افتخار در لیست تروریست ها قرار دهید! همرنگ این جماعت شدن افتخار بزرگیست ‌ #من_هم_تروریستم #سپاه_پاسداران #سپاه

🔺اگر سپاهی بودن یعنی #شهید_حججی و جوانان جهادی امدادرسان، نام من راهم با افتخار در لیست تروریست ها قرار دهید! همرنگ این جماعت شدن افتخار بزرگیست ‌ #من_هم_تروریستم #سپاه_پاسداران #سپاه

۲۰ فروردین 1398
129
روزتون مبارک #من_هم_تروریستم

روزتون مبارک #من_هم_تروریستم

۱۹ فروردین 1398
23
من از تبار سرهای بر نیزه رفته ام تو از سر بریده نترسان مرا دگر هی ترامپ خودت گفتیتروریست خودتم تاوان پس میدی آی بخندیم بهت آی بخندیم دنیا رو پر کنید از هشتگ #من_هم_تروریستم ...

من از تبار سرهای بر نیزه رفته ام تو از سر بریده نترسان مرا دگر هی ترامپ خودت گفتیتروریست خودتم تاوان پس میدی آی بخندیم بهت آی بخندیم دنیا رو پر کنید از هشتگ #من_هم_تروریستم تا این آقای ترامپ قمار باز حساب کار دستش بیاید 😄

۱۹ فروردین 1398
34
روزتون مبارک #اگر شما تروریست هستید پس یاعلی بزنید هشتگ های #من_هم_تروریستم

روزتون مبارک #اگر شما تروریست هستید پس یاعلی بزنید هشتگ های #من_هم_تروریستم

۱۹ فروردین 1398
22