نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

من_شکستتم_به_جونم_میخرم (۱ تصویر)

من هوادار یک تیم هستم یک تیم بی نظیر یک تیم پر قدرت با مردانی از تبار غیرت و شجاعت مردانی که برای شادی یک ملت می جنگند و تا اخرین لحظه ی نبرد دست ...

من هوادار یک تیم هستم یک تیم بی نظیر یک تیم پر قدرت با مردانی از تبار غیرت و شجاعت مردانی که برای شادی یک ملت می جنگند و تا اخرین لحظه ی نبرد دست از تلاش بر نمیدارند مردانی که صبوریشان در برابر زخم زبان ها، پاداش نگرفتن ها ...

۲۱ مرداد 1398
21K