نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

من_به_فکر_زینبم (۱۳ تصویر)

خواهرها کارشان این است گهگاهی بی خیال خودشان بشوند شانه را در مصیبت ها تکیه گاه بغض های دیگران کنند این تصویر را ببین شبیه روضه ی علی اکبر است آن وقت که زینب رسید ...

خواهرها کارشان این است گهگاهی بی خیال خودشان بشوند شانه را در مصیبت ها تکیه گاه بغض های دیگران کنند این تصویر را ببین شبیه روضه ی علی اکبر است آن وقت که زینب رسید و حسین را... شبیه روضه مادر است آن وقت که زینب رسید و حسن را... ...

۴ آذر 1398
373
تصویری پر معنا از فرزندان شهید مرتضی ابراهیمی در کنار تابوت پدر خواهرها کارشان این است گهگاهی بی خیال خودشان بشوند شانه را در مصیبت ها تکیه گاه بغض های دیگران کنند این تصویر را ...

تصویری پر معنا از فرزندان شهید مرتضی ابراهیمی در کنار تابوت پدر خواهرها کارشان این است گهگاهی بی خیال خودشان بشوند شانه را در مصیبت ها تکیه گاه بغض های دیگران کنند این تصویر را ببین شبیه روضه ی علی اکبر است آن وقت که زینب رسید و حسین را... ...

۲ آذر 1398
4K
😔خواهرست دیگر! داغ پدر دیده اما بغض برادر را تاب ندارد😭😭😭 خواهرها کارشان این است گهگاهی بی خیال خودشان بشوند شانه را در مصیبت ها تکیه گاه بغض های دیگران کنند شبیه روضه ی علی ...

😔خواهرست دیگر! داغ پدر دیده اما بغض برادر را تاب ندارد😭😭😭 خواهرها کارشان این است گهگاهی بی خیال خودشان بشوند شانه را در مصیبت ها تکیه گاه بغض های دیگران کنند شبیه روضه ی علی اکبر است آن وقت که زینب رسید و حسین را... شبیه روضه مادر است آن ...

۱ آذر 1398
451
این صحنه را می بینی! این بُهت را این استیصال را؟ زینب (س) یک چنین موقعی دو پسرانش را هم از قبل فدا کرده بود! #من_به_فکر_زینبم #چادرزینبیون پ.ن: خدا به خانواده های شهدا صبر بده، ...

این صحنه را می بینی! این بُهت را این استیصال را؟ زینب (س) یک چنین موقعی دو پسرانش را هم از قبل فدا کرده بود! #من_به_فکر_زینبم #چادرزینبیون پ.ن: خدا به خانواده های شهدا صبر بده، اما امان از دل زینب

۱۳ تیر 1397
31
طبیبا وا مکن زخم سرم را مسوزان قلب زینب دخترم را... #من_به_فکر_زینبم...

طبیبا وا مکن زخم سرم را مسوزان قلب زینب دخترم را... #من_به_فکر_زینبم...

۱۵ خرداد 1397
29
این جوانها دارند دربرابر تیرانداز صهیونیست از این دختر محافظت میکنند و من یاد موسای #لاتاری می افتم یاد امیرعلی اصلا یاد عباس می افتم یاد علی اکبر من به #غیرت فکر میکنم #من_به_فکر_زینبم

این جوانها دارند دربرابر تیرانداز صهیونیست از این دختر محافظت میکنند و من یاد موسای #لاتاری می افتم یاد امیرعلی اصلا یاد عباس می افتم یاد علی اکبر من به #غیرت فکر میکنم #من_به_فکر_زینبم

۲۳ فروردین 1397
79
این جوانها دارند دربرابر تیرانداز صهیونیست از این دختر محافظت میکنند و من یاد موسای #لاتاری می افتم یاد امیرعلی اصلا یاد عباس می افتم یاد علی اکبر من به #غیرت فکر میکنم #من_به_فکر_زینبم

این جوانها دارند دربرابر تیرانداز صهیونیست از این دختر محافظت میکنند و من یاد موسای #لاتاری می افتم یاد امیرعلی اصلا یاد عباس می افتم یاد علی اکبر من به #غیرت فکر میکنم #من_به_فکر_زینبم

۱۴ فروردین 1397
88
در سن کم یتیم بشوی! اسباب بازی هایت را کنار میگذاری وبا بغض و بهت و اشک سرگرم میشوی یاد رقیه افتاده ای؟؟ ولی #من_به_فکر_زینبم به فکر این که زود کدبانوی خانه شد

در سن کم یتیم بشوی! اسباب بازی هایت را کنار میگذاری وبا بغض و بهت و اشک سرگرم میشوی یاد رقیه افتاده ای؟؟ ولی #من_به_فکر_زینبم به فکر این که زود کدبانوی خانه شد

۱ اسفند 1396
22
حالا دختر رسیده بالای پیکر پدر زمین و زمان این لحظه ها از کار می افتند یک عالم باید بیایند دختر را آرام کنند حتما یاد رقیه افتادی اما همچنان #من_به_فکر_زینبم... شهید قره محمدی🍃

حالا دختر رسیده بالای پیکر پدر زمین و زمان این لحظه ها از کار می افتند یک عالم باید بیایند دختر را آرام کنند حتما یاد رقیه افتادی اما همچنان #من_به_فکر_زینبم... شهید قره محمدی🍃

۲۸ آذر 1396
19
حالا دختر رسیده بالای پیکر پدر زمین و زمان این لحظه ها از کار می افتند یک عالم باید بیایند دختر را آرام کنند حتما یاد رقیه افتادی اما همچنان #من_به_فکر_زینبم... #شهیدمحمدی

حالا دختر رسیده بالای پیکر پدر زمین و زمان این لحظه ها از کار می افتند یک عالم باید بیایند دختر را آرام کنند حتما یاد رقیه افتادی اما همچنان #من_به_فکر_زینبم... #شهیدمحمدی

۲۶ آذر 1396
27
خواهرِ رضا (ع) وارد قم می شود بانو را تکریم میکنند گل می ریزند گل می پاشند.. حالا این وسط #من_به_فکر_زینبم...

خواهرِ رضا (ع) وارد قم می شود بانو را تکریم میکنند گل می ریزند گل می پاشند.. حالا این وسط #من_به_فکر_زینبم...

۲۱ آذر 1396
24
وقتی غم و غصه ات از یه حدی بیشتر بشه این جور بهتت میزنه! حالا این وسط #من_به_فکر_زینبم پ.ن: ما به این بغض نشکسته مدیونیم

وقتی غم و غصه ات از یه حدی بیشتر بشه این جور بهتت میزنه! حالا این وسط #من_به_فکر_زینبم پ.ن: ما به این بغض نشکسته مدیونیم

۸ آذر 1396
20
وقتی غم و غصه ات از یه حدی بیشتر بشه این جور بهتت میزنه! حالا این وسط #من_به_فکر_زینبم ما به این بغض نشکسته مدیونیم شهدای تیپ #فاطمیون

وقتی غم و غصه ات از یه حدی بیشتر بشه این جور بهتت میزنه! حالا این وسط #من_به_فکر_زینبم ما به این بغض نشکسته مدیونیم شهدای تیپ #فاطمیون

۷ آذر 1396
24