نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

من_با_تو_خوشم_تو_خوشے_با_دل_من (۱ تصویر)

بچہ مذهبےکہ باشے واسه انتخابــ همسفرتــ فقط ملاکتـ ایمانشہ و بعد اخلاق نہ چیزه دیگہ بچہ مذهبےکہ باشے همیشہ آرزوتــ اینہ کہ مکان هاے مذهبے مراسم عقدتون برگزار بشہ بچہ مذهبے کہ باشے همیشے قرارت ...

بچہ مذهبےکہ باشے واسه انتخابــ همسفرتــ فقط ملاکتـ ایمانشہ و بعد اخلاق نہ چیزه دیگہ بچہ مذهبےکہ باشے همیشہ آرزوتــ اینہ کہ مکان هاے مذهبے مراسم عقدتون برگزار بشہ بچہ مذهبے کہ باشے همیشے قرارت با همسفرت پا برجاست روزهاےجمعہ مزار شهدایے بچہ مذهبے کہ باشے واسہ رفتن بہ ماه ...

۱۲ شهریور 1396
345