نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

من_از_نسل_فاطمه_ام (۲ تصویر)

🔹قشنگترین حس دنیاست.... وقتی چادرت حد و مرز مشخص میکند برایت..... این حجابی که اسمش را اجبار گذاشته اید....⤵ در زمانه ای که حیا و مردانگی مردان سرزمینم... هرروز همچون برگ های پاییزی 🍁فرو میریزد ...

🔹قشنگترین حس دنیاست.... وقتی چادرت حد و مرز مشخص میکند برایت..... این حجابی که اسمش را اجبار گذاشته اید....⤵ در زمانه ای که حیا و مردانگی مردان سرزمینم... هرروز همچون برگ های پاییزی 🍁فرو میریزد ..... می پوشاند مرا.... چه حس شیرینی دارد..... 🔷با جان و دل...... 🔹گرمایت را..... 🔹سیاهیت ...

۱۰ مهر 1395
7K
خواهرم😍 میدانی شیرینی چادر در چیست؟! اینکه تو لباس سربازی حجت ابن الحسن را بر تن میکنی ... این که مولا با دیدنت لبخند رضایت بر لب هایش می آید ... و تو دو گوهر ...

خواهرم😍 میدانی شیرینی چادر در چیست؟! اینکه تو لباس سربازی حجت ابن الحسن را بر تن میکنی ... این که مولا با دیدنت لبخند رضایت بر لب هایش می آید ... و تو دو گوهر گرانبهای خویش را که حیا و عفتت میباشد را حفظ میکنی ... با همین چادر ...

۸ مهر 1395
5K