نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

منطق_افسادطلبان (۱ تصویر)

این ماشین 1 نماینده اصولگراست که طرفداران افراطی اصلاح‌طلبان ریختن و آن آتش زدن دروغ که ساخ و دم ندارد تخریب هم بدون سند مثل این میمانه جالب یک عده هم میان و لایک و ...

این ماشین 1 نماینده اصولگراست که طرفداران افراطی اصلاح‌طلبان ریختن و آن آتش زدن دروغ که ساخ و دم ندارد تخریب هم بدون سند مثل این میمانه جالب یک عده هم میان و لایک و تایید میکنند تا ازشون منبع و مدرک میخوای میگن متعصب و تندرو و افراطی اره ...

۶ اسفند 1394
34