نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ملک_ (۳ تصویر)

💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹هـر روزیـک صفحـه قـرآن🌸🍃 #شادی_روح_درگذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان #سلامتی_حضرت_صاحب_الزمان{عج} قـرائت امـروز👇 #ملک_۵۶۲

💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹هـر روزیـک صفحـه قـرآن🌸🍃 #شادی_روح_درگذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان #سلامتی_حضرت_صاحب_الزمان{عج} قـرائت امـروز👇 #ملک_۵۶۲

۲۵ خرداد 1398
5K
چشم ساقی چو من از باده خرابست امشب حیف از آن دیده که آمادهٔ خوابست امشب قمرا! پرده برافکن که ز شرم رخ تو چهرهٔ ماه فلک زیر نقابست امشب نور روی قمر و عکس ...

چشم ساقی چو من از باده خرابست امشب حیف از آن دیده که آمادهٔ خوابست امشب قمرا! پرده برافکن که ز شرم رخ تو چهرهٔ ماه فلک زیر نقابست امشب نور روی قمر و عکس می و پرتو شمع چهره بگشاکه شب ترک حجابست امشب با دل سوخته پروانه به ...

۱۶ اسفند 1394
706
شمعیم و دلی مشعله‌افروز و دگر هیچ شب تا به سحر گریه‌ی جانسوز و دگر هیچ افسانه بود معنی دیدار، که دادند در پرده یکی وعده‌ی مرموز و دگر هیچ خواهی که شوی باخبر از ...

شمعیم و دلی مشعله‌افروز و دگر هیچ شب تا به سحر گریه‌ی جانسوز و دگر هیچ افسانه بود معنی دیدار، که دادند در پرده یکی وعده‌ی مرموز و دگر هیچ خواهی که شوی باخبر از کشف و کرامات مردانگی و عشق بیاموز و دگر هیچ زین قوم چه خواهی؟ که ...

۲۴ دی 1394
4K