نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مقصرش (۱ تصویر)

چشامو بستم رو تموم آرزوهام واسه تو.... گذشتم از قشنگی های تویِ دنیام واسه تو... منو ندیدی و فراموش کردی خوبی هامو زود... احساس قلبت به من هیچوقت اونی که میگفتی نبود... اگه دیدی یه ...

چشامو بستم رو تموم آرزوهام واسه تو.... گذشتم از قشنگی های تویِ دنیام واسه تو... منو ندیدی و فراموش کردی خوبی هامو زود... احساس قلبت به من هیچوقت اونی که میگفتی نبود... اگه دیدی یه روزی منو یه گوشه ی دنیا... اگه دیدی شکستم گوشه نشینم وتنهام... اگه چشمامو شناختی ...

۶ آبان 1394
1K