نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مـهدیه_عسگری (۱ تصویر)

#طـــوفان_عشق🎀 #پـارت_هفت🎀 #مـهدیه_عسگری🎀 🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂 🍂🍂🍂🍂🍂🍂 🍂🍂🍂🍂🍂 🍂🍂🍂🍂 🍂🍂🍂 🍂🍂 🍂 همونجور که خودمو جلوی اینه بررسی میکـردم به غرهای مهلقا هم گــوش میدادم:عه عه عـــه!!!!تو هیچ دیدی اون آیلین احمـق چطوری بهمون نگاه میکرد؟؟؟؟.....همش داشت ...

#طـــوفان_عشق🎀 #پـارت_هفت🎀 #مـهدیه_عسگری🎀 🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂 🍂🍂🍂🍂🍂🍂 🍂🍂🍂🍂🍂 🍂🍂🍂🍂 🍂🍂🍂 🍂🍂 🍂 همونجور که خودمو جلوی اینه بررسی میکـردم به غرهای مهلقا هم گــوش میدادم:عه عه عـــه!!!!تو هیچ دیدی اون آیلین احمـق چطوری بهمون نگاه میکرد؟؟؟؟.....همش داشت با تمسخــر نگامون میکرد که یعنی شما که ادعــاتون میشد هیچوقت با آرمـین آتش بس ...

۲۶ تیر 1398
39K