نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مـــ (۱۳ تصویر)

#مـــٰاهِـ مَـــن بآشْ… ! و بُـــگذآر #نظـآرِه گــَرِ شبآنـه اتــــ باشَـم … • بُــگذآر حسِ #بـــودَنَـــت فَــراگیـرد ؛ ایــن #تَــنِ نَــحیفِ #مــردانـه_ام...

#مـــٰاهِـ مَـــن بآشْ… ! و بُـــگذآر #نظـآرِه گــَرِ شبآنـه اتــــ باشَـم … • بُــگذآر حسِ #بـــودَنَـــت فَــراگیـرد ؛ ایــن #تَــنِ نَــحیفِ #مــردانـه_ام...

۹ بهمن 1396
9K
هـر وقتــــ به اوج #ناامیــدے رسیدے نزدیکـــــ‌ترین #روزنامـه‌اے راکه روےزمیـن افتاده بــردار و این بار خیلــے عمیـق‌تر از هر بـار به صفـحه ے #تسلیتــــــ‌ها نگاهے بینــداز! صاحبـان این #چهــره‌ها همه کسانـے بودنـد که یکــــ روز ...

هـر وقتــــ به اوج #ناامیــدے رسیدے نزدیکـــــ‌ترین #روزنامـه‌اے راکه روےزمیـن افتاده بــردار و این بار خیلــے عمیـق‌تر از هر بـار به صفـحه ے #تسلیتــــــ‌ها نگاهے بینــداز! صاحبـان این #چهــره‌ها همه کسانـے بودنـد که یکــــ روز حسابے به ســر و #صــورتشــان رسیده‌اند و #بهتــریـن_لباسهایشـان را پوشیـده اند و براے گرفتن چنــد ...

۸ مرداد 1396
11K
خــ😊 ـــوشحالی یعنی : خـــــودت #مـــ❤ ــردادی باشی و دوستان #مـــ❤ ـــردادی داشته باشی .. کیـــــا #مــــــردادین ؟؟؟ تــــ🎂 ــووولدشون مبـــ🎂 ـــااارک 🎁 🎈 🎁 🎈 🎁 🎈 🎁 🎈 🎁 🎈 🎁 🎈

خــ😊 ـــوشحالی یعنی : خـــــودت #مـــ❤ ــردادی باشی و دوستان #مـــ❤ ـــردادی داشته باشی .. کیـــــا #مــــــردادین ؟؟؟ تــــ🎂 ــووولدشون مبـــ🎂 ـــااارک 🎁 🎈 🎁 🎈 🎁 🎈 🎁 🎈 🎁 🎈 🎁 🎈

۱ مرداد 1396
6K
#مـــ ــن ✌️ #اینجــ ـــام 😍 همیشـــه #کــ ـنارت👫 🔺

#مـــ ــن ✌️ #اینجــ ـــام 😍 همیشـــه #کــ ـنارت👫 🔺

۱۳ دی 1395
2K
یــادِتـه👅 #مـیگـفــتـی💬 تـــو #بــشــو👤 #گُـلـم🌹 مـــَن مــیــشـم #رولــِت☕️ #مــیــپــیــچــَم #دورِتــ❄️ وَلـــی #مـــَن🌿 #مــیــگــُفــتَـم🚬 مـــَن بــِشـم🌅#گــُلــِتــ🌸 تـــو مـــیـــشـی #رولـَم💎 مـــیـــزَنـی #دورَم🙀 #هــمینـم شـد👽

یــادِتـه👅 #مـیگـفــتـی💬 تـــو #بــشــو👤 #گُـلـم🌹 مـــَن مــیــشـم #رولــِت☕️ #مــیــپــیــچــَم #دورِتــ❄️ وَلـــی #مـــَن🌿 #مــیــگــُفــتَـم🚬 مـــَن بــِشـم🌅#گــُلــِتــ🌸 تـــو مـــیـــشـی #رولـَم💎 مـــیـــزَنـی #دورَم🙀 #هــمینـم شـد👽

۲۵ تیر 1395
4K
◈ ↶ ➥➦➥➦➥ ↷ ◈ ↺ #هـــآみムのɨـــڐے ↻ ▁▂▃ ↬↭⇝↫ ▃▂▁ #ℳ£ #ŋo_koρɨ #پسَـــر ،کِــ باشــے نمــے تونــے #دَردِتــو راحـَتــ بِگــے چــوڹ هَمــہ #انتِــظــار دارَݧ #مــــــَــــرد بــاشــے #مـــَـرد ◈ ↶ ➥➦➥➦➥ ↷ ◈ ↺ #هـــآみムのɨـــڐے ...

◈ ↶ ➥➦➥➦➥ ↷ ◈ ↺ #هـــآみムのɨـــڐے ↻ ▁▂▃ ↬↭⇝↫ ▃▂▁ #ℳ£ #ŋo_koρɨ #پسَـــر ،کِــ باشــے نمــے تونــے #دَردِتــو راحـَتــ بِگــے چــوڹ هَمــہ #انتِــظــار دارَݧ #مــــــَــــرد بــاشــے #مـــَـرد ◈ ↶ ➥➦➥➦➥ ↷ ◈ ↺ #هـــآみムのɨـــڐے ↻ ▁▂▃ ↬↭⇝↫ ▃▂▁

۲۸ خرداد 1395
2K
یـادِتـه #مـیگـفـتـی تــو #بــشـو #گُـلـم مــَن مــیــشـم #رولــِت #مــیــپــیــچــَم #دورِتــ وَلـــی #مـــَن #مــیــگــُفــتَـم مـــَن بــِشـم#گــُلــِتــ تـــو مـــیـــشـی #رولـَم مـــیـــزَنـی #دورَم #هــمینـم شـد @texet_loOve

یـادِتـه #مـیگـفـتـی تــو #بــشـو #گُـلـم مــَن مــیــشـم #رولــِت #مــیــپــیــچــَم #دورِتــ وَلـــی #مـــَن #مــیــگــُفــتَـم مـــَن بــِشـم#گــُلــِتــ تـــو مـــیـــشـی #رولـَم مـــیـــزَنـی #دورَم #هــمینـم شـد @texet_loOve

۸ اردیبهشت 1395
302
یــادِتـه #مـیگـفــتـی تـــو #بــشــو #گُـلـم مـــَن مــیــشـم #رولــِت #مــیــپــیــچــَم #دورِتــ وَلـــی #مـــَن تو دلم #مــیــگــُفــتَـم مـــَن بــِشـم#گــُلــِتــ تـــو مـــیـــشـی #رولـَم مـــیـــزَنـی #دورَم #هــمینـم شـد

یــادِتـه #مـیگـفــتـی تـــو #بــشــو #گُـلـم مـــَن مــیــشـم #رولــِت #مــیــپــیــچــَم #دورِتــ وَلـــی #مـــَن تو دلم #مــیــگــُفــتَـم مـــَن بــِشـم#گــُلــِتــ تـــو مـــیـــشـی #رولـَم مـــیـــزَنـی #دورَم #هــمینـم شـد

۱۲ فروردین 1395
971
#مـــَنـ جــُز تـُو بـا تـــَمـومــِ آدَمـایـ شــَهـــر سـَردَمـّ...

#مـــَنـ جــُز تـُو بـا تـــَمـومــِ آدَمـایـ شــَهـــر سـَردَمـّ...

۲۰ بهمن 1394
250
#مـــَنــ ... هـَمـونـ دُخــتـــَریـــَمـــ کـھ هــَر روزِشــ ... #غـُروبــِ جـــُمـعـــَســـ....

#مـــَنــ ... هـَمـونـ دُخــتـــَریـــَمـــ کـھ هــَر روزِشــ ... #غـُروبــِ جـــُمـعـــَســـ....

۲۰ بهمن 1394
432
#مـــَــغـــزَم... #مـِثـلِ... #پــارک... #مـیـمونـه... #تـــــاب... #داره... #‌d

#مـــَــغـــزَم... #مـِثـلِ... #پــارک... #مـیـمونـه... #تـــــاب... #داره... #‌d

۲۲ دی 1394
1K
. #مـــَــــنْ اگـــــــه نــَـــبــــاشــی هــَـــم #جـــاتـــو بـــــا کــســــــی عــَـــوض نــِــمــیــکــــنــم

. #مـــَــــنْ اگـــــــه نــَـــبــــاشــی هــَـــم #جـــاتـــو بـــــا کــســــــی عــَـــوض نــِــمــیــکــــنــم

۲۳ شهریور 1394
526
شُـــــدمـــ مُتـــادِ گُلُـــ عَلَفــــ #یـــ #مـــ

شُـــــدمـــ مُتـــادِ گُلُـــ عَلَفــــ #یـــ #مـــ

۴ مرداد 1394
600