نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مــــ (۶ تصویر)

#نیست #مــــــ❣ــــرا #جز #تــــــ❣ــــو #دوا...! #اے #تـــــــ❣ـــو #دواے #دل #مــــ❣ــــــن ❣شبتون عاشقانه 🕊♥

#نیست #مــــــ❣ــــرا #جز #تــــــ❣ــــو #دوا...! #اے #تـــــــ❣ـــو #دواے #دل #مــــ❣ــــــن ❣شبتون عاشقانه 🕊♥

۱۵ بهمن 1397
7K
#خــــٓٓـٰٓـٓـٓــُدآیــــٓٓـٰٓـٓـٓــا 💀 #مــــٓٓـٰٓـٓـٓـَن 💀 #ھَمــــٓٓـٰٓـٓـٓونیــــٓٓـٰٓـٓـٓــَم 💀 #کـــٓٓـٰٓـٓـٓـــَہ 💀 #شَبــــٓٓـٰٓـٓـٓـآبا 💀 #تنھــــٓٓـٰٓـٓـٓـآییــــٓٓـٰٓـٓـٓـم 💀 #سَــــٓٓـٰٓـٓـٓرگَــــٓٓـٰٓـٓـٓرمـ 💀 #میشــــٓٓـٰٓـٓـٓـَم 💀 #تآخــــٓٓـٰٓـٓـٓـوآبــــٓٓـٰٓـٓـٓـم 💀 #بِبــــٓٓـٰٓـٓـٓــَرہ 💀 #شنــــٓٓـٰٓـٓـٓـآختــــٓٓـٰٓـٓـٓـی nazi.khanom💀

#خــــٓٓـٰٓـٓـٓــُدآیــــٓٓـٰٓـٓـٓــا 💀 #مــــٓٓـٰٓـٓـٓـَن 💀 #ھَمــــٓٓـٰٓـٓـٓونیــــٓٓـٰٓـٓـٓــَم 💀 #کـــٓٓـٰٓـٓـٓـــَہ 💀 #شَبــــٓٓـٰٓـٓـٓـآبا 💀 #تنھــــٓٓـٰٓـٓـٓـآییــــٓٓـٰٓـٓـٓـم 💀 #سَــــٓٓـٰٓـٓـٓرگَــــٓٓـٰٓـٓـٓرمـ 💀 #میشــــٓٓـٰٓـٓـٓـَم 💀 #تآخــــٓٓـٰٓـٓـٓـوآبــــٓٓـٰٓـٓـٓـم 💀 #بِبــــٓٓـٰٓـٓـٓــَرہ 💀 #شنــــٓٓـٰٓـٓـٓـآختــــٓٓـٰٓـٓـٓـی nazi.khanom💀

۲۳ آبان 1395
5K
مـــ👩ــــن:آخایی؟☺️ آخامـــ👨ــــون: #جون آخایی؟😊 مــــ👩ـــن:یه چیزی رو #میدونی؟😐 آخامـــ👨ـــون:چی قربونت برم؟🙁 مـــ👩ــــن:اینکه خیلی #دوستت دارم خیلی میخوامت زندگیم😍 آخامـــ👨ـــون:😍بیا #بغلم ببینم چرا بغض کردی #خانوم #خانوما؟🤔 مـــ👩ــــن:هیچوقت تنهام نذار آخایی😖 آخامـــ👨ــــون:😘هرجایی بدون تو، #جهنــ🔥ـــمه عشقم ...

مـــ👩ــــن:آخایی؟☺️ آخامـــ👨ــــون: #جون آخایی؟😊 مــــ👩ـــن:یه چیزی رو #میدونی؟😐 آخامـــ👨ـــون:چی قربونت برم؟🙁 مـــ👩ــــن:اینکه خیلی #دوستت دارم خیلی میخوامت زندگیم😍 آخامـــ👨ـــون:😍بیا #بغلم ببینم چرا بغض کردی #خانوم #خانوما؟🤔 مـــ👩ــــن:هیچوقت تنهام نذار آخایی😖 آخامـــ👨ــــون:😘هرجایی بدون تو، #جهنــ🔥ـــمه عشقم #مــــ👩ــــن و #آخامـــ👨ــــون ☜ 💏 💑

۱۲ شهریور 1395
5K
#مــــ❤ــــــن #نفــــ❤ـــ❤ـــس #اقامــ❤ــــــــم

#مــــ❤ــــــن #نفــــ❤ـــ❤ـــس #اقامــ❤ــــــــم

۱۰ شهریور 1394
751
بی تو میرم این خیابونو ✌ #یــــ#مــــ#❥

بی تو میرم این خیابونو ✌ #یــــ#مــــ#❥

۳ مرداد 1394
525
نه #مــــَن آنم که برنجم ، نه #تــــو آنی که برانی..

نه #مــــَن آنم که برنجم ، نه #تــــو آنی که برانی..

۲۹ مرداد 1393
683