نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مـادربزرگ (۲ تصویر)

#مـادربزرگ می‌گفت: #خدا #نگاه میکنه ببینه #تو بـا #بنده‌هـاش چه جوری تـا می‌کنی تـا هَمون‌ جوری بـٰاهـٰات تا کنه.... #خوب #تا کنیم :) @salime.a

#مـادربزرگ می‌گفت: #خدا #نگاه میکنه ببینه #تو بـا #بنده‌هـاش چه جوری تـا می‌کنی تـا هَمون‌ جوری بـٰاهـٰات تا کنه.... #خوب #تا کنیم :) @salime.a

۱۰ آذر 1398
3K
💭📝 . #مـادربزرگ میگفت: آدم بوی غذایی را بشنود #دلـش بخواهد و #نداشته باشدش نفسـش میماند, #مریض میشود! دیـروز کنـار #پنـجره بـوی #عطرت می آمد.♥️ ♥️

💭📝 . #مـادربزرگ میگفت: آدم بوی غذایی را بشنود #دلـش بخواهد و #نداشته باشدش نفسـش میماند, #مریض میشود! دیـروز کنـار #پنـجره بـوی #عطرت می آمد.♥️ ♥️

۶ اردیبهشت 1397
42