نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

معمولان_تنهاست (۱ تصویر)

آب از سر #معمولان گذشت وضعیت روستای دمرود علیا بخش معمولان 🚫 نه تنها توسط سیل محاصره شده بلکه تمام خانه ها زیر آب رفته اند و مردم زیر باران آواره هستند #معمولان_تنهاست #فاجعه_در_معمولان #معمولان ...

آب از سر #معمولان گذشت وضعیت روستای دمرود علیا بخش معمولان 🚫 نه تنها توسط سیل محاصره شده بلکه تمام خانه ها زیر آب رفته اند و مردم زیر باران آواره هستند #معمولان_تنهاست #فاجعه_در_معمولان #معمولان تنهاست

۱۲ فروردین 1398
859