نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

معرض_دید_دیگران (۱ تصویر)

🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸 #تلنگر یک نگاه به نامحرم میتواند سالها عبادتت را بسوزاند و یک نگاه نکردن میتواند برتر از سالها عبادت باشد!! فقط یک نگاه را برگردان!چشمت را ببند! با خدا معامله کن! چکهای خدا سر ...

🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸 #تلنگر یک نگاه به نامحرم میتواند سالها عبادتت را بسوزاند و یک نگاه نکردن میتواند برتر از سالها عبادت باشد!! فقط یک نگاه را برگردان!چشمت را ببند! با خدا معامله کن! چکهای خدا سر وقت پاس میشود هیچ کس با نام #آزادی، دیوار خانه خود را بر نمی دارد ...

۸ دی 1396
8K