نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

معذرت‌خواهی (۱ تصویر)

#معذرت‌خواهی همیشه به این معنا نیست که تو #اشتباه کردی و حق با اونه 🌺 گاهی معذرت‌خواهی یعنی اون #رابطه بیش از #غرورت برات ارزش داره! 👇 🌹 👇 💖 👉 👍 ❤ ️

#معذرت‌خواهی همیشه به این معنا نیست که تو #اشتباه کردی و حق با اونه 🌺 گاهی معذرت‌خواهی یعنی اون #رابطه بیش از #غرورت برات ارزش داره! 👇 🌹 👇 💖 👉 👍 ❤ ️

۱۷ تیر 1396
320