نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

معدنش (۱ تصویر)

به اعماق زمین با پای خســته و دستان سیاه پینه بسته درون #معدنش در خواب رفت به روی خاک ایران غم نشسته تسلیت به خانواده های #معدنچیان با غیرت روحشان شاد

به اعماق زمین با پای خســته و دستان سیاه پینه بسته درون #معدنش در خواب رفت به روی خاک ایران غم نشسته تسلیت به خانواده های #معدنچیان با غیرت روحشان شاد

۱۴ اردیبهشت 1396
5K