نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مصحف_شریف (۲ تصویر)

ما در جوامع با سه گزینه رو برو هستیم. پوچ گرایی؛ مادی گرایی، دین گرایی. حداقل کاری که برای اصلاح جوامع کلی و روحیات شخصی افراد باید انجام دهیم این است که بگوئیم و تکرار ...

ما در جوامع با سه گزینه رو برو هستیم. پوچ گرایی؛ مادی گرایی، دین گرایی. حداقل کاری که برای اصلاح جوامع کلی و روحیات شخصی افراد باید انجام دهیم این است که بگوئیم و تکرار کنیم و موج فرهنگی ایجاد کنیم که حداقل پوچ گرا نباشید. منفی باف نباشید. نا ...

۳۰ اردیبهشت 1394
10K
هر آنچه #تحقق می یابد بطور طبیعی در #معرض زوال است بهمان دلیلی که تحقق یافت. حالا چه برسد به این که از جهت #مضامین_عالی و داشتن ارکانی چون #تولا و #تبری، #امر_به_معروف و #نهی_از_منکر ...

هر آنچه #تحقق می یابد بطور طبیعی در #معرض زوال است بهمان دلیلی که تحقق یافت. حالا چه برسد به این که از جهت #مضامین_عالی و داشتن ارکانی چون #تولا و #تبری، #امر_به_معروف و #نهی_از_منکر و #مبارزه_با_طاغوت و مظاهر آن و #حمایت_از_مستضعفین ، #دشمنان متعددی داشته باشد. اگر کسی فقط ...

۸ بهمن 1393
2K