نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مصائب_عشق (۱ تصویر)

#معرفی_کتاب ما نیازمند این هستیم باشد که مقوله تجرد هم از زیر بار بدنامی و آسیب اجتماعی آزاد شود. باید به مجردها فرصت بدهیم که پذیرفته و تأیید شوند و نسبت به عصر قبلی احساس ...

#معرفی_کتاب ما نیازمند این هستیم باشد که مقوله تجرد هم از زیر بار بدنامی و آسیب اجتماعی آزاد شود. باید به مجردها فرصت بدهیم که پذیرفته و تأیید شوند و نسبت به عصر قبلی احساس غروری بیشتر داشته باشند و درنتیجه آنها و پدر و مادر بدشانسشان را دچار رنج ...

۱۱ دی 1398
7K